Hyppää sisältöön

Sukupuolisuus ja seksuaalisuus kirkon kasvatuksessa

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen Jumalan kuva. Ihmisen arvo ei ole sukupuoleen tai seksuaalisuuteen sidottua tai niistä riippuvaa, vaan sama kaikilla: Jumala on luonut jokaisen ihmisen juuri omaksi ainutkertaiseksi itsekseen.

  • Jokainen ihminen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen ja arvokas.
  • Ihmisen ei tarvitse olla virheetön ja muista riippumaton, vaan erilaisuus ja keskinäinen tarvitsevuus ovat osa ihmisyyttä.
  • Ihminen on luotu kokonaisuudeksi, johon kuuluu henki, sielu ja ruumis. Nämä kaikki ulottuvuudet ovat yhtä arvokkaita.
  • Ihmisen arvo ei ole sukupuoleen tai seksuaalisuuteen sidottua tai niistä riippuvaa, vaan se elää meissä kaikissa tasapuolisesti.

Kirkon kasvatuksen perusperiaatteisiin kuuluu jokaisen arvostaminen ja kunnioittaminen omana itsenään sekä kaikkien yhdenvertainen kohtelu. Lähtökohta, jossa jokainen ihminen nähdään arvokkaana Jumalan kuvana, ohjaa pitämään huolta toinen toisistamme ja vastustamaan syrjintää. Jokaiselle ihmiselle tulee mahdollistaa turvallinen ja kannustava ympäristö kasvaa omaksi itsekseen, lähimmäiseksi sekä yhteisönsä jäseneksi.

Luotuisuuteen perustuva teologinen näkemys jokaisen ihmisen yhtäläisestä arvosta on linjassa yhdenvertaisuuslain kanssa. Yhdenvertaisuuslaki (2004/21) asettaa viranomaisille yleisen yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen. Tämä velvoite koskee myös evankelis-luterilaista kirkkoa. Lain mukaan ”Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, sukupuolisensuuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Yhdenvertaisuuden rinnalla toinen lähtökohta kirkon kasvatuksessa on lapsen ja nuoren osallisuus. Tavoitteena on, että jokainen voisi kokea olevansa tärkeä osa yhteisöä ja tulevansa yhteisössään nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Lisäksi pyritään rohkaisemaan lapsia ja nuoria vaikuttamaan ja toimimaan. 

Nämä periaatteelliset lähtökohdat tarjoavat pohjan sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden tarkasteluun kirkon kasvatuksessa.  Ihmisillä kirkossa ja yhteiskunnassa on seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyen hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Erilaisuuden keskellä on tärkeää kuunnella ja kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja pitää huolta siitä, että seurakunta on turvallinen yhteisö kaikilla inhimillisillä tasoilla.

Alasivuilta (katso sivupalkista) löydät toimintaohjeita, malleja ja linjauksia liittyen sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden teemoihin kirkon kasvatuksessa.

 

Lue täältä, miten vahvistaa lasten ja nuorten seksuaalista turvallisuutta seurakunnassa.

Lue täältä toimintaohjeet, jos kohtaat sukupuolista tai seksuaalista häirintää seurakunnassa.

Lue täältä miten toimia, jos joku kertoo sinulle härinnästä tai hyväksikäytöstä.

 


Käytettyjä lähteitä

Kirkon kasvatuksen strategiset suuntaviivatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tasa-arvo kirkossa

Hengellisyys, ruumiillisuus ja sukupuoli

Linkkejä

Turvallinen seurakunta -asiakirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Rippikoulusuunnitelma Suuri IhmeLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Väestöliitto - seksuaalisuusLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Väestöliitto - nuorten seksuaalioikeudetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Väestöliitto - vanhemmuus, materiaalitLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ota yhteyttä

johtaja
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty