Hyppää sisältöön

Erityisnuorisotyön koulutus

Mikä on tärkeämpää kun ehkäistä ulkopuolisuutta? Kukaan alle 18-vuotias ei syrjäydy, vaan syrjäytetään. Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Kirkon kasvatuksen "Että kukaan ei jää yksin" suuntaviivojen (2021) pohjalta on kehitetty KEK-koulutusmoduulit, jotka sopivat ulkopuolisuuden ehkäisyn työoteesta kiinnostuneille, sitä tekeville, erityisnuorisotyöntekijöille sekä laajemminkin työotteessaan "Että kukaan ei jää yksin" työotetta ja asennetta haluaville työntekijöille.

Vuodesta 2018 eteenpäin vuorovuosiin on tarjolla kaksi eri erityisnuorisotyön moduulia.

Moduuli I

Ulkopuolisuuden ehkäisy – nuoret ja lapset

Osallistuja

 • osaa ehkäistä ulkopuolisuutta työyhteisön ja seurakuntalaisten kanssa
 • osaa hankkia, hyödyntää ja kehittää yhteisen työn kumppanuuksia ulkopuolisuuden ehkäisyssä
 • osaa kehittää taitojaan lasten ja nuorten suojelemisessa, myös perheiden kanssa
 • osaa tunnistaa ja käyttää työssään lapsuutta suojaavia työtapoja


Koulutuksen sisältöalueet Erityisnuorisotyön 

 • syrjäytymisen (lue ulkopuolisuuden) keskeiset tekijät 
 • teologiset näkökulmat ulkopuolisuuden ehkäisyssä
 • ylisukupolvisuus ja perheet 
 • yhteistyöverkostot ja yhteinen työ
 • auttamisen etikka 
 • teologiset perustelut ja oma hengellinen elämä
 • lasten suojelu ja lastensuojelu 
 • omaa työtä ja työyhteisöä tukeva kehittämistehtävä

Moduuli II


Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja lasten tuki

Osallistuja

 • osaa käyttää digitaalisen auttamisen menetelmiä 
 • osaa ottaa huomioon erilaiset oppijat 
 • osaa tunnistaa kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarpeen

Sisältöalueet:

 • kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarve, alakulttuurit 
 • lapsen ja nuoren perhetaustan vaikutus tuen tarpeeseen
 • oppimisen vaikeudet
 • kiusaamisväkivalta
 • väkivallan ennaltaehkäisy 
 • erityisnuorisotyö asenteena kirkon työssä 
 • nuoren sielunhoidon erityispiirteet 

Muissa KEK-koulutuksissa lisätty erityisnuorisotyön ulkopuolisuuden ehkäisy tulokulmaa ja esimerkiksi päihdetyön moduuli tukee erityisnuorisotyötä ja ulkopuolisuuden ehkäisyä seurakuntatyössä.

Lisätietoja erityisnuorisotyön koulutuksesta löytyy Kasvatuksen erityiskoulutuksen (25op) kuvauksesta, ks. liite: Kasvatuksen erityiskoulutuksen koulutuskuvaus 1.1.2018 (evl.fi).

Yhteystiedot Kirkkohallituksessa:

Ulkopuolisuuden ehkäisyn -asiantuntija, Ville Kämäräinen, ville.kamarainen(at)evl.fi 040 354 7072

Kirkon koulutuskeskuksen puolella erityisnuorisotyön koulutuksen yhteyshenkilö on asiantuntija Marja Pesonen 040 142 4839

 • kasvatus
 • ammatillisen koulutuksen seuranta (kirkon varhaiskasvatus ja nuorisotyö)
 • henkilöstökoulutuksen koordinaatio ja henkilöstökoulutuskalenterin toimittaminen
 • pastoraalikoulutus
Päivitetty