Hyppää sisältöön

Kirkkokolehdit

Kirkkokolehdit haetaan vuosittain 31.5. mennessä.

Kirkkohallituksen määräämien kolehtien osuus kaikista käytettävissä olevista kolehtipäivistä on noin puolet. Kolehtikohteet määrätään vuosittain.
 

Jumalanpalvelusstriimi ja kolehdit

Kolehti voidaan kerätä ainoastaan jumalanpalvelukseen paikan päällä osallistuvilta. Rahankeräyslaki ei mahdollista etäkolehdin keräämistä.

Mikäli kolehdin saavalla järjestöllä on rahankeräyslupa, verkkolähetyksessä voidaan mainita, että järjestölle voi tehdä lahjoituksen järjestön rahankeräysluvan puitteissa. Jos kolehtikohteelle ei ole rahankeräyslupaa, verkkolähetyksessä ei voida mainita lahjoittamismahdollisuudesta. Vastuu rahankeräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla.

Etäyhteyksin jumalanpalvelukseen osallistuvat voivat siis tehdä lahjoituksen järjestölle rahankeräysluvan puitteissa, mutta kolehtiin ei ole mahdollista osallistua. On tärkeää huolehtia siitä, ettei verkkoyhteyksin jumalanpalvelukseen osallistuvaa kehoteta osallistumaan kolehtiin, koska se ei ole rahankeräyslain perusteella mahdollista. Tarkemmat tiedot kolehtikohteista löytyvät alla olevista liitteistä.

Kolehtikohteet

Vuoden 2023 kirkkokolehdit
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 27/2022 (pdf)

Vuoden 2023 kirkkokolehdit, liite
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 27/2022 liite (docx)

Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten tueksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 8/2022, 1.3.2022 (pdf)

Kolehtipäivän siirto

Seurakunnalla on mahdollisuus perustellusta syystä siirtää enintään kolmea määrättyä kolehtia kerättäväksi jonakin toisena pyhänä. Näistä siirroista ei tarvitse erikseen ilmoittaa kirkkohallitukselle.

Kirkkokolehtien hakeminen

Kirkkokolehdit haetaan vuosittain 31.5. mennessä. Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi. Liitteet voi lähettää osoitteella Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki.

Ainoastaan allaolevilla lomakkeilla haetut kolehdit käsitellään.

Ota yhteyttä

toimistopalvelupäällikkö
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Kansliapäällikön toimisto

Päivitetty