Hyppää sisältöön

Tässä linkkejä aihetta käsitteleviin kirjoituksiin.

Käsikirjavaliokunnan mietintö evankelioimisesta toimi pohjana kun kirkolliskokous käsitteli evankeliomista kokouksessaan toukokuussa 2022.

Evankelioiminen tänään. Luterilaisia ja helluntailaisia näkökulmia (2022) -julkaisussa osallistutaan keskusteluun seurakuntien tavoittavan työn kehittämisestä. Se soveltuu ekumeenisen luonteensa vuoksi sekä luterilaisen että muidenkin kirkkokuntien käyttöön. Kuten kirkon nelivuostikertomus toteaa: "Ollakseen mielekästä, aidosti puhuttelevaa ja vakuuttavaa mission on tapahduttava ajanmukaisin keinoin ja uusin näkökulmin muuttuneessa toimintaympäristössä, jota leimaavat moniarvoisuus ja yksilöllisiä valintoja painottava yhteiskunta." Kirjan artikkeleissa paneudutaan evankelioimisen raamatullisiin, teologisiin että historiallisiin lähtökohtiin. Tärkeän välähdyksen käytännön näkökulmasta tuo  Laura Leipakan ja Heidi Zittingin artikkeli 2020-luvun luterilaista ”evankelioimista” Espoossa.

Kaikkialta kaikkialle. Kirkon missio nyt (2018) oli vastaus kirkolliskokouksen aloiteeseen 6/2016. Työryhmä raportissa käsitellään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon missiota ja sen toteuttamista voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hengessä eläen: kutsu muuttavaan opetuslapseuteen on Kirkkojen maailmanneuvoston Maailman lähetyksen ja evankelioimisen järjestämä konferenssin Arushassa 2018 antama julkilausuma, ns. Arushan kutsu. 

Uusi kommentaari ekumeenisesta missiologiasta on Minna Hietamäenartikkeli Kirkkomme Lähetyksessä (2022), joka avaa Hengessä eläen: kutsu muuttavaan opetuslapseuteen -julkilausuman teologista sisältöä ja merkitystä.

Marginaaleista nousevan mission uudelleen tarkastelua (Kirkkomme Lähetys 2022) on Kati Kemppaisen kirjoittama artikkeli, jossa hän pohtii Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksessa 2013 julkaiseman lähetysasiakirjan Yhdessä kohti elämää ajatusta marginaalien missiosta.

Kutsu muuttavaan opetuslapseuteen hartaussarjassa ( avataan evankelioimisen näkökulmia Kirkkojen maailmanneuvoston julkaisun Called to transforming discipleship (2019) pohjalta.

 

Päivitetty