Hyppää sisältöön

Toimijat suomalaisessa diakoniassa

Diakoniaa toteuttavat seurakunnat, järjestöt sekä laitokset. Diakoniatyöhön osallistuvat niin ammatillisesti koulutetut diakoniaviranhaltijat kuin vapaaehtoisetkin. Kirkko kannustaa myös jokaista seurakuntalaista osallistumaan diakoniaan.

Vapaaehtoistoimijat

Seurakunnissa monet vapaaehtoiset toimivat kuuntelijoina, ulkoiluttajina, lukijoina, omaishoitoapuna, tukihenkilöinä, apuna kauppa-, pankki- ja virastoasioissa, velkaneuvojina, potilasystävinä, saattohoitajina, palvelevan puhelimen päivystäjinä jne.

Suomen ev.lut. kirkko tarjoaa tällä hetkellä toiminta-alustan kymmenille tuhansille vapaaehtoistoimijoille. Yhteistyötä tehdään niin kuntien, järjestöjen kuin myös yritysten kanssa.

 

Työntekijät

Jokaisessa seurakunnassa tulee olla diakonian virka, jonka haltijana on diakonissa tai diakoni. Diakonissa on saanut terveydenhuollon ja diakoni sosiaalityön koulutuksen.

 Diakonian virkoja kirkossa on noin 1300. Kirkon diakoniseen toimintaan osallistuvat myös papit sekä nuoriso- ja lapsityön ohjaajat. Diakoniaan suuntautuneita erityisvirkoja ovat mm. kehitysvammatyöntekijät, kuurojenpapit sekä vankilapapit ja -diakonit. Kristilliseen palvelutyöhön läheisesti liittyvät myös perheneuvojat ja sairaalasielunhoitajat.

 

Diakoniakeskukset

Joissakin seurakuntayhtymissä tai seurakunnissa on diakoniakeskus, joka hoitaa yhteisiä tehtäviä ja diakonian erityisalueita.

 

Hiippakunnat

Hiippakuntien diakonisesta toiminnasta vastaavat diakonian hiippakuntasihteerit ja asiantuntijat.

 

Kirkkohallitus

Diakonia ja sielunhoito (KDS) on yksi Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston toimiala, jonka tehtävänä on huolehtia työalan kehittämisestä sekä yhteydenpidosta valtiovaltaan sekä muihin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin tahoihin. KDS pitää yhteyksiä muiden kirkkojen diakoniaan ja kansainvälisiin diakoniajärjestöihin.

 

Diakoniajärjestöt ja -säätiöt

Kristillistä palvelua ja lähimmäisvastuuta varten on perustettu myös yhdistyksiä ja säätiöitä.

 

Kirkon diakoniarahasto

Kirkon diakoniarahasto myöntää avustuksia taloudellisissa vaikeuksissa oleville seurakuntien diakoniatyön kautta.

 

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu huolehtii kansainvälisestä diakoniasta.

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK)

DIAK vastaa diakoniatyöntekijöiden ammatillisesta peruskoulutuksesta.

 

Diakonia ry

Diakonia ry on diakonia-alan järjestöjen yhdistys, jonka pääasiallisena tehtävänä tällä hetkellä on julkaista neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Diakonia-lehteä.

 

Päivitetty