Hyppää sisältöön

Musiken i andakten och valet av musik

Musiken är en mycket viktig del av andakten. Därför är det bra om du redan i manusstadiet har en klar bild av vilken psalm, sång eller instrumental låt du skulle vilja använda. Om det blir lite tid över för musiken i andakten är instrumental musik att föredra fram om sång eller psalm. Använd inte kortare sjungna musiksnuttar än 1 ½ minuter. Av instrumental musik kan du även spela kortare snuttar och tona ner den i slutet. Läs mer nedan om valet av musik och anpassningen av den till tidsramen du har till ditt förfogande.

Valet av musik

Musiken ska passa ihop med både textinnehållet och dig, dvs. den ska rimma med den stämning och de känslor din röstanvändning väcker hos lyssnaren. Musiken får gärna ljuda i slutet, i början och/eller i mitten av andakten. Särskilt instrumental musik kan med fördel användas för att ge utrymme för tankepaus, så lyssnaren får ro att smälta det du sagt.

Musik från Yles skivarkiv och nedladdning av musik från webben

Kyrkans central för det svenska arbetet har tillsammans med Yle Vega gett ut en del musiksamlingar för andakter. Om du inte hittar någonting lämpligt i detta urval, får du naturligtvis välja någonting ur din egen skivsamling eller till exempel från iTunes/Spotify. Kontakta radioredaktören om du tvekar med musiken och/eller om du vill lyssna på olika alternativ på förhand! Hen kan spela upp musik i telefon och föreslå skivor. Via vår radioredaktör kan du också beställa musik från Yles skivarkiv. Piratkopior är förbjudna i Yles program. Endast amanuensen på Yles skivarkiv får ladda ner musik från webben för laglig sändning i Yles kanaler. Om du hittat musik på iTunes eller Spotify som du gärna vill använda ska du alltså be vår radioredaktör beställa den åt dig från skivarkivet. Hen laddar sedan upp den färdigt åt dig till studiodatorn. Beställningen kan ta flera dagar i anspråk, så hör av dig i god tid innan du ska spela in. Observera att det kan förekomma avbrott i beställningsservicen under sommarmånaderna och att du själv ansvarar för musikrapporten görs i tid också då du beställt musik via skivarkivet. Läs mer om musikrapporteringen under avsnittet Efter inspelningen.

Levande musik

Levande musik får inte användas i andaktsprogrammen, utan att ett skriftligt kontrakt uppgjorts med Svenska Yle innan inspelning av programmet. Detta gäller såväl dig själv som andra sångare/musiker. Kontakta oss i fall att du vill ha levande musik i din andakt.

Några råd och förslag

Att få musik och tal att fungera optimalt inom en snäv tidsram är utmanande. Ett sätt att få till en bra avslutning är så kallad backtiming, dvs. att utgå från att slutet på psalmen, sången eller det instrumentala stycket ska komma med och tona upp musiken under de sista orden eller efter talet. Här finns dock en risk för att musiken tonas upp mitt i en mening på ett mindre lyckat sätt. Det gäller alltså att pröva sig fram! Se till att åtminstone en hel vers kommer med om du vill använda en sång eller psalm fastän tiden är kort. Sång- och psalmtexterna är betydelsefulla för lyssnarna! Undvik därför i det längsta att tona ner mitt i en vers. Refränger lämpar sig i allmänhet bättre för nedtoning.

En del lyssnare blir besvikna om sången i en andakt är på engelska eller annat språk som de inte förstår. Det här med språk är delvis en åldersfråga. De som är yngre än 50 år förstår oftast åtminstone litet engelska, medan de som äldre än 75 år har kanske inte läst något främmande språk i skolan. Samtidigt är till exempel lovsånger på just engelska en del av troslivet i många kyrkor och samfund. Någon enkel tumregel för valet av språk finns inte. En sång på engelska eller annat språk kan kännas som just det rätta i ditt sammanhang. Men fundera gärna på om det finns ett bra sång- eller psalmalternativ på svenska, i synnerhet om du ska hålla en aftonandakt. Ibland kan det finnas tillfällen, då det bästa alternativet är en psalm eller sång på ett helt annat språk, till exempel om du berättar om en gudstjänst i Etiopien passar det ju bra om du spelar kristen musik från just det landet.
 

Gå till nästa sida Självständig ljudberättelse (SLB)

Gå tillbaka till När du förbereder dig för din andakt

Tag kontakt

toimittaja
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Andakter i radio

johtava asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kommunikation

Redigerad