Hyppää sisältöön

Övervakningsorganet

Yle och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har sedan de första programmen sändes i radio 1926 samarbetat kring produktionen av andaktsprogram.

År 1968 inrättade Yle (då Rundradion) ett särskilt övervakningsorgan för andaktsprogrammen, ÖO. Organet består av sju medlemmar: fyra från Evangelisk-lutherska kyrkan (varav en svenskspråkig), en från Ortodoxa kyrkan, en från Katolska kyrkan, en från Finlands frikyrkor och två från Yle. ÖO samlas fyra gånger per år.

År 1985 antogs ett antal specialföreskrifter för andaktsprogrammen. Dessa anvisningar förnyades 2019 och tillämpas inom samtliga kristna andaktsprogram i Yles kanaler.

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Viestintäyksikkö
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kommunikation

Redigerad