Hyppää sisältöön

Vaalien 2020 aikataulu

30.9.2019 mennessä Tuomiokapituli asettaa vaalilautakunnan. KVJ 70 § 1 mom
31.10.2019 mennessä  Tuomiokapituli laatii vaalilautakunnalle luettelon äänioikeutetuista papeista. Kirkkoherra toimittaa vaalilautakunnalle luettelon seurakunnan äänioikeutetuista luottamushenkilöistä. Tuomiokapituli ilmoittaa Kirkkohallitukselle tarvitsemansa äänestyslippujen määrät. KVJ 71 § 1 mom. KVJ 71 § 2 mom.
viimeistään 15.11.2019 ennen klo 16 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapitulille. Vaaliasiakirjat voi toimittaa tuomiokapituliin myös sähköisesti (ks. lisätiedot ao. tuomiokapitulin verkkosivuilta).

Ehdokasasettelu päättyy.

KVJ 2 § 2 mom. ja 74 § 2 mom.
viimeistään 30.11.2019  Vaalilautakunta tarkastaa valmistavasti perustamisasiakirjat. Valitsijayhdistykselle varataan tarvittaessa tilaisuus antaa selitys tai tehdä oikaisu perustamisasiakirjassa havaituista virheistä ja puutteista vaalilautakunnan asettamaan määräaikaan mennessä. KVJ 76 § 1 mom. KVJ 17 ja 18 § sekä 76 § 2 mom.
viimeistään 15.12.2019  Vaalilautakunta toimittaa lääninrovasteille otteet äänioikeutettujen pappien luettelosta. KVJ 71 § 1 mom.
15.12.2019 Vaalilautakunnan kokouksessa tehdään oikaisumenettelyn aiheuttamat korjaukset, numeroidaan ehdokaslistat ja ehdokkaat sekä laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmät. KVJ 19 § 1 ja 2 mom., 20 § 1 ja 2 mom. sekä 77 §
25.1.2020 mennessä  Kirkkoherra lähettää vaalilautakunnalle ilmoituksen seurakunnan väkiluvusta 31.12.2019.  KVJ 72 § 2 ja 3 mom.
1.2.2020 mennessä  Vaalilautakunta laskee ja vahvistaa jokaisen seurakunnan osalta erikseen kirkkovaltuuston /seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen äänimäärän.  KVJ 72 § 3 mom.
11.2.2020 Vaalikokoukset KVJ 69 § 1 mom.
17.2.2020 Vaalilautakunta vahvistaa vaalien tulokset. Valitusaika - 30 päivää - alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto tapahtuu asettamalla tulokset yleisesti nähtäväksi. KVJ 84 § 2 mom. KL 24 luku 4 § ja 11 § 2 mom. KVJ 85 § 
1.5.2020 Valittujen jäsenten ja edustajien toimikausi alkaa KL 20 luku 3 §

 

Päivitetty