Hyppää sisältöön

Valiokunnat valmistelevat päätöksiä, valitsijamiehet henkilövalintoja

Kirkolliskokouksen päätökset valmistellaan valiokunnissa. Jokainen edustaja kuuluu johonkin valiokuntaan.

Kirkolliskokoukselle tehdystä esityksestä tai aloitteesta käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka jälkeen päätetään, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi. Ehdotuksen valiokuntaan lähettämisestä tekee puhemiesneuvosto.

Valiokunta käsittelee asian kolmessa käsittelyssä ja laatii siitä päätösehdotuksen sisältävän mietinnön. Kirkolliskokous päättää asian valiokunnan mietinnön pohjalta.

Valitsijamiesten tehtävät liittyvät toimielinten ja keskushallinnon henkilövalintoihin.

Päivitetty