Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2018

 • 22/2018 Kirkon säädöskokoelma nro 127 kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista
 • 22/2018 liite Kirkon säädöskokoelma nro 127 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista
 • 21/2018 Hautauslupaa koskeva muutos kuolemansyyn selvittämisestä annettuun asetukseen
 • 20/2018 Uuden etu- ja sukunimilain vaikutukset vuodenvaihteessa
 • 19/2018 Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä
 • 18/2018 Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019
 • 17/2018 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019–2022
 • 17/2018 liite 1 Tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista seurakuntataloudelle - malli
 • 17/2018 liite 2 Tilintarkastajalle - ISAE varmuuslausunto
 • 16/2018 Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019
 • 15/2018 Rippikoulun malliohjesääntö
 • 15/2018 liite Rippikoulun malliohjesääntö 2018
 • 14/2018 Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
 • 13/2018 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita
 • 13/2018 liite 1 (pdf) Kirkon keskus- ja eläkerahastomaksut seurakuntatalouksittain vuonna 2019
 • 13/2018 liite 1 (xlsx) Kirkon keskus- ja eläkerahastomaksut seurakuntatalouksittain vuonna 2019
 • 13/2018 liite 2 Valtionrahoituksen jako seurakunnille 2019
 • 12/2018 (pdf) Vuoden 2019 kirkkokolehdit
 • 12/2018 (docx) Vuoden 2019 kirkkokolehdit
 • 11/2018 Hallinto- ja erityistuomioistuimille uusi sähköinen asiointipalvelu
 • 10/2018 Verkkotyön yhteistyömalli
 • 9/2018 Esitykset pro ecclesia_mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2018
 • 9/2018 liite Ohje - Anvisning
 • 8/2018 Seurakuntien käytössä olevat rinnakkaiset jäsenrekisterit
 • 7/2018 Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
 • 7/2018 liite Kirje Kirkkohallitus OPH
 • 6/2018 Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa
 • 5/2018 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018
 • 4/2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018
 • 3/2018 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2017
 • 2/2018 Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä
 • 1/2018 Vuoden 2018 seurakuntavaalit
 • 1/2018 liite Vaaliaikataulu 2018
Päivitetty