Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2010

Liitteet

 • 42/2010 Kerjäävien EU-kansalaisten kohtaaminen seurakunnan työssä
 • 42/2010 liite ROM PO DROM -projektin loppuraportti 14.6.2010
 • 41/2010 Uuden tupakkalain seurauksista seurakuntien työssä
 • 40/2010 Keskusrahastomaksut ja KiEl-eläkemaksut vuonna 2011
 • 39/2010 Taloussääntömallin uudistaminen
 • 39/2010 liite Seurakunnan taloussääntömalli
 • 38/2010 Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen (Heta – palvelukeskus) valmistelun eteneminen syksyllä 2010
 • 37/2010 Vuoden 2011 kirkkokolehdit
 • 36/2010 Tilastotiedot a1 – a6 tilastovuodelta 2010
 • 35/2010 Tilintarkastukseen tulevat muutokset ja tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2011-2014
 • 35/2010 liite Tarjouspyyntömalli hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista seurakunnalle
 • 34/2010 Vuoden 2011 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
 • 34/2010 liite Ev.lut. seurakunnan tuloveroprosentti-ilmoitus vuodelle 2011
 • 33/2010 Seurakuntavaalit ja tietojärjestelmät, syksyn tehtävät ja aikataulut
 • 31/2010 Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukuja vuodelta 2009
 • 30/2010 Kirkon henkilöstökoulutus 2011
 • 29/2010 Seurakunnat maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2009–2013
 • 28/2010 Seurakunnille uusi arvonlisävero-opas
 • 27/2010 Kirkkojärjestyksen muutokset voimaan elokuun alussa
 • 26/2010 Oikaisuvaatimuksesta säännökset hallintolakiin ja hallintolainkäyttölakiin
 • 25/2010 Kaatuneitten omaisten liitto ry:n sotaorpojen rekisteröintihanke
 • 24/2010 Kirjuri-jäsentietojärjestelmä käyttöön seurakunnissa 1.12.2011
 • 23/2010 Hankintalain muutokset voimaan 1.6.2010
 • 23/2010 liite 1 Muutoksenhaku EU- ja kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankintapäätöksestä 1.6.2010
 • 23/2010 liite 2 Muutoksenhaku kansallisen kynnysarvon alittavasta hankintapäätöksestä 1.6.2010
 • 23/2010 liite 3 Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa
 • 23/2010 liite 4 Oikaisuohje ja valitusosoitus
 • 22/2010 Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus toteutuu
 • 21/2010 Sakasti - kirkon työntekijöiden verkkopalvelu avattu
 • 20/2010 Kristillisen yhdistyksen, säätiön tai laitoksen järjestämät rippikoulut
 • 19/2010 1. Kirkon tilastot 2. Toimintatilastojen A3-A6 täyttöohjeiden päivitykset 1.1.2010
 • 18/2010 Seurakuntavaalien vaalineuvontatilaisuudet, ehdokasrekrytointi ja tietojärjestelmät
 • 18/2010 liite Seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikat
 • 17/2010 Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2010
 • 17/2010 liite 1 Ohjeita kunniamerkkiesitysten tekemisestä
 • 17/2010 liite 2 Kunniamerkkiehdotus -lomake
 • 16/2010 Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista voimaan 1.3.2010
 • 15/2010 Kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän eli Typ-järjestelmän käytön aloitus
 • 15/2010 liite 1 Rekisteriseloste
 • 15/2010 liite 2 TYP-järjestelmän tiedot – kolme eri vaihetta.pdf
 • 15/2010 liite 2 TYP-järjestelmän tiedot –kolme eri vaihetta.ppt
 • 14/2010 Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta ei ole arvonlisäverollista
 • 14/2010 liite Arvonlisäveroa koskeva ennakkoratkaisu
 • 13/2010 Earth Hour – ilmastotapahtuma 27.3.2010 klo 20.30–21.30
 • 12/2010 1. Verotilitykset seurakunnittain vuonna 2009 2. Hautainhoitorahastojen kirjanpito
 • 12/2010 liite Tilitetyt kirkollisverot ja yhteisövero-osuudet kalenterivuonna 2009 / tilitysjaksot 01 - 12
 • 11/2010 Muutoksia kirkkohallituksen varhaiskuntoutustoimintaan
 • 10/2010 Kirkon säädöskokoelma Nro 108 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
 • 10/2010 liite Kirkon säädöskokoelma Nro 108 Piispainkokouksen päätös kanttorinvirkaan vaadittavista tutkinnoista
 • 9/2010 Kirkon viestintäohjelma
 • 8/2010 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2009
 • 7/2010 Marraskuussa 2010 pidettävien seurakuntavaalien aikataulu sekä äänestyslippujen ja asiakirjalomakkeiden tilaus
 • 7/2010 liite 1 Vuoden 2010 seurakuntavaalien aikataulu
 • 7/2010 liite 2 Vuoden 2010 seurakuntavaalien asiakirjojen tilauslomake
 • 6/2010 Muutoksia KiEL-eläkemaksujen määräytymiseen, työnantajien vakuuttamisohjeisiin ja palvelussuhderekisteriin ilmoittamiseen
 • 6/2010 liite Suomen evankelis-luterilaisen kirkon palvelussuhderekisterin ilmoitusohjeet
 • 5/2010 Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (HeTa -hanke) suunnittelu jatkuu keväällä 2010
 • 4/2010 Vuoden 2010 kirkkokolehdit – lisäys
 • 3/2010 Valmiusasiat, kirkon henkinen huolto ja kriisityö
 • 2/2010 Kirkon eläketoimiston toiminta siirrettiin kuntien eläkevakuutukseen
 • 1/2010 1. Seurakuntien väestönmuutostiedot vuodelta 2009 2. Tilastolomakkeiden A7−A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2009
 • 1/2010 liite 1 Rahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidon yhteydessä
 • 1/2010 liite 2 Omana taseyksikkönä eli erilliskirjanpitona hoidetun rahaston kirjanpito, tilinpäätös ja taloustilastot
Päivitetty