Hyppää sisältöön

Yleiskirjeet 2008

Liitteet

 • 48/2008 Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen valokopiointisopimus vuosille 2009-2011
 • 48/2008 liite 1 Kopiosto -sopimus
 • 48/2008 liite 2 Pöytäkirja
 • 48/2008 liite 3 Nuottiohjeistus
 • 47/2008 Rakkauden lahja – kirjan tilaaminen
 • 46/2008 Eearth Hour –valon hetki
 • 45/2008 Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon välinen yhteistyösopimus
 • 44/2008 Verotulojen ennusteen päivitys vuodelle 2009
 • 43/2008 Seurakuntavaalien äänioikeusikärajan laskemista koskeva kirkkolain muutos
 • 42/2008 Kirkon Kukko - palkinto
 • 41/2008 Kkeskusrahastomaksut ja KiEl-eläkemaksut vuonna 2009
 • 40/2008 Tilastotiedot A1 – A6 tilastovuodelta 2008
 • 39/2008 Keräysten ja muiden erityiskatteisten varojen kirjanpito
 • 39/2008 liite 1 Esimerkkejä kolehtien ja erilaisten keräysten kirjauksista
 • 39/2008 liite 2 Esimerkkejä erityiskatteisiin rahastoihin liittyvistä kirjauksista
 • 39/2008 liite 3 Esimerkki testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomien täsmäytyksestä tilinpäätöksen yhteydessä
 • 39/2008 liite 4 Esimerkki rahastosäännöstä
 • 39/2008 liite 5 Esimerkki omana taseyksikkönä eli erilliskirjanpidon puitteissa hoidettujen rahastojen tilinpäätöstietojen yhdistämisestä seurakunnan tuloslaskelmaan ja taseeseen
 • 39/2008 liite 6 Kolehtien, keräysten ja erityiskatteisten rahastojen kirjanpito
 • 38/2008 Taloushallinnon perusohjeiden päivitykset 1.1.2009 alkaen
 • 38/2008 liite 1 Tilinpäätösohje 2009
 • 38/2008 liite 2 Tuloslaskelma 2009
 • 38/2008 liite 3 Rahoituslaskelman liite 2
 • 38/2008 liite 4 Tililuettelomalli 2009
 • 38/2008 liite 5 Kustannusten kohdentaminen liite 1
 • 37/2008 Alueelliset It@kirkko-päivät maaliskuussa 2009
 • 36/2008 Meidän kirkko tietoverkoissa - kirkon tietohallintostrategia vuosille 2009 - 2012
 • 35/2008 Esitykset kirkollisiksi kunniamerkeiksi vuonna 2009
 • 34/2008 Äitienpäiväkunniamerkit 2009
 • 34/2008 liite Liite kunniamerkkihakemukseen
 • 33/2008 Vuoden 2009 tuloveroprosentin ilmoitus verohallitukselle
 • 33/2008 liite 1 Vuoden 2009 kirkollisveroprosentti
 • 33/2008 liite 2 Seurakunnan tuloveroprosentti 2009. Lomake
 • 32/2008 Vuoden 2009 kirkkokolehdit
 • 31/2008 Kirkon kriisiviestintäkortti on hyvä hätäapu
 • 30/2008 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2009 - 2011 laadinnan lähtökohtia
 • 29/2008 Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukuja vuodelta 2007
 • 28/2008 Muutoksia kirkon eläkeasioiden käsittelyssä
 • 27/2008 Kirkon henkilöstökoulutus
 • 26/2008 1. Työasemien yhteiset palveluthanke 2. Tiedotustilaisuudet KITKE ja TYPhankkeista syyskuussa 3. Yhdistyvien seurakuntien jäsentietojärjestelmien tietokannat
 • 25/2008 1. Kirkkoherranviraston hoidon uusittuja ohjeita intrassa 2. Uudistunut Kirkon päiväkirja ja Kirkollisten toimitusten päiväkirja käyttöön vuoden 2009 alusta
 • 24/2008 Päivitettyjä ohjeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden luettelointiin
 • 23/2008 Tiedotustilaisuuksia
 • 22/2008 Sankarihautausmaiden perinne, hoito ja kunnostus
 • 21/2008 Rakenneuudistajan opas seurakunnan työntekijälle ja luottamushenkilölle
 • 20/2008 Katekumenaatti – löytöretki aikuiseen uskoon
 • 19/2008 Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja järjestäminen
 • 19/2008 liite 1 Valtionavustuksen hakeminen kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2008 2009
 • 19/2008 liite 2 Hakuohje
 • 18/2008 Veronsaajien oikeudenvalvonta uudistuu
 • 17/2008 Seurakuntatalouksien yhdistymiseen liittyvät taloushallinnon tehtävät
 • 17/2008 liite 1 Seurakuntatalouksien yhdistymiseen liittyvät taloushallinnon tehtävät
 • 17/2008 liite 2 Uuden tai laajentuneen seurakunnan aloittavan taseen muodostaminen
 • 16/2008 Meidän kirkko. Osallisuuden yhteisö –strategia
 • 15/2008 Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi
 • 14/2008 Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2008
 • 14/2008 liite Ohjeita kunniamerkkiesitysten tekemisestä
 • 13/2008 Kirkon vastuullisen sijoittamisen kysely
 • 12/2008 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2008
 • 11/2008 Päivitetyt tilastolomakkeet A3A6 tilastovuodelle 2009
 • 10/2008 Teostomaksut vuosina 2008-2009
 • 10/2008 liite 1 Seurakuntasopimus
 • 10/2008 liite 2 Teoston ja seurakunnan välinen kokeiluluontoinen sopimus koskien musiikin käyttöä internetissä vuonna 2008
 • 10/2008 liite 3 Teosto Yleiset sopimusehdot
 • 9/2008 Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2007
 • 8/2008 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna 2007 2. Kulttuuriperintö seurakuntien taloudessa -koulutuspäivä 4.3.2008 3. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto sijoituskiinteistöjen käsittelystä 4. Sisäinen korko 31.12.2007 5. Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ja laskentatoimen kehittämistyöryhmän jäsenet 1.1.2008 alkaen
 • 8/2008 liite 1 Tilitetyt kirkollisverot ja yhteisövero-osuudet kalenterivuonna 2007
 • 8/2008 liite 2 Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan lausunto; Sijoituskiinteistöjen käsittely kirjanpidossa
 • 7/2008 Tilastotiedustelulomakkeiden A7 - A9 lähettäminen kirkkohallitukseen tilastovuodelta 2007
 • 6/2008 Kiinteistöinvestointeja koskeva arvonlisäverolain muutos 1.1.2008
 • 5/2008 Seurakunta työyhteisöjen tukena irtisanomis- ja lomautustilanteissa
 • 5/2008 liite Seurakunta työyhteisöjen tukena irtisanomis- ja lomautustilanteissa
 • 4/2008 Kolehtikohteiden vaihtaminen
 • 3/2008 Päivitetty malli seurakunnan arkistosäännöksi ja arkistonmuodostussuunnitelmaksi
 • 2/2008 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamista koskevat ohjeet puheenjohtajalle ja mallipöytäkirjat
 • 2/2008 liite 1 Muistilista
 • 2/2008 liite 2 Kirkkovaltuuston pöytäkirjan pohja
 • 2/2008 liite 3 Vaalin pöytäkirjan pohja
 • 1/2008 Nelivuotiskauden 2004 – 2007 tilastolomakkeet
Päivitetty