Hyppää sisältöön

Hengellisen työn viroissa edellytettävät tutkinnot

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on säätänyt seurakunnan hengellisen työn viroissa edellytettävistä tutkinnoista sekä antanut seuraavan ohjeen kanttorin viran kelpoisuuden tutkintaan.

 
Nimike Tutkinto Tutkintoa koskeva voimassa oleva säädös Lisätietoa Kirkon työmarkkinalaitos tai kirkkohallituksen/piispainkokouksen asiantuntija

Diakonian viran haltija ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä viranhaltija

 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) / diakoni tai
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / diakonissa tai
 • piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut

KS 124

Helena Tuominen

Kanttori (ns. A-virka):
Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorinvirka

 • musiikin maisterin / kirkkomusiikki tutkinto lisäopinnoilla (taso A) tai
 • musiikin maisterin / kirkkomusiikki tutkinnon lisäksi toiset MuM-tutkinnon pääaineopinnot tai
 • musiikin lisensiaatin tai musiikin tohtorin tutkinto tai
 • tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut

 

 

KS 123
KJ 6:6

Teija Tuukkanen
Kanttori (ns. B-virka):
Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka
 • musiikin maisterin tutkinto / kirkkomusiikki tai
 • filosofian tai kasvatustieteen maisterin tutkinto / musiikkikasvatus tai
 • kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (muusikko ylempi AMK) tai
 • piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut

 

KS 123
KJ 6:6

Teija Tuukkanen
Kanttori (ns. C-virka):
Muuta kirkkohallituksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka
 • kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon, muusikon (AMK) tutkinto tai
 • kirkkomusiikin koulutusohjelmassa suoritettu musiikin kandidaatin tutkinto tai
 • piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut (ks. taulukko kelpoisuuden tuottavista tutkinnoista)

 

KS 123
KJ 6:6

Teija Tuukkanen

Lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajan viran ja lähetyssihteerin viran haltija

 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / diakonissa tai
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) / diakoni tai
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai
 • humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) / nuorisotyönohjaaja
 • sekä tutkintoon sisältyvänä tai erikseen ammattikorkeakoulussa suoritettuna lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja vähintään 8 opintopistettä tai
 • muu soveltuva korkeakoulututkinto tai
 • piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut
KS 124 Vesa Häkkinen

Lastenohjaaja

 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja

Piispainkokouksen suositus koskee aiempaa lapsi- ja perhetyön perustutkintoa.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon liittyvää suositusta valmistellaan Kirkkohallituksessa.

Piispainkokouksen suositus
seurakunnan lastenohjaajan tehtävään
kelpoistavasta tutkinnosta
Marja Pesonen
Lehtorin virka
 • teologian maisterin tutkinto

KS 114
KJ 6:30

Anna-Kaisa Inkala
Nuorisotyönohjaajan viran haltija ja nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä viranhaltija
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai
 • humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) / nuorisotyönohjaaja tai
 • piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut
KS 124 Marja Pesonen
Pappisvirka ja papinvirat
 • Pappisvirka: teologian maisterin tutkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut
 • Kappalaisen virka: pappisviran lisäksi edellytetään pastoraalitutkintoa 
 • Kirkkoherran virka: pappisviran lisäksi edellytetään pastoraalitutkintoa ja seurakuntatyön johtamisen tutkintoa
 • Tuomiokirkon kirkkoherran virka (tuomiorovasti) ja hiippakuntadekaanin virka: pappisviran lisäksi edellytetään pastoraalitutkintoa, seurakuntatyön johtamisen tutkintoa ja ylempää pastoraalitutkintoa

KS 114
KJ 5:2
KJ 6:10
KS 77

Anna-Kaisa Inkala
Perheneuvojan viran ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan viran haltija
 • virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä perheneuvonnan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen
KS 124 Anne Anttonen
Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltija
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) / varhaiskasvatuksen ohjaaja tai
 • piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut
KS 124 Marja Pesonen
Päivitetty