Hyppää sisältöön

Johtamisen erityiskoulutus tuo erityisosaamista kirkolliseen johtamiseen

Kirkon johtamiskoulutus on monimuotoista työelämälähtöistä koulutusta, joka suunnattu kirkon johtamistehtävissä työskenteleville. Se vastaa seurakuntatyön tarpeisiin ja antaa eväitä arjen johtamistyöhön.

Johtamisen erityiskoulutus (JOK, 50 op)

Kirkon johtamiskoulutusohjelma on muuttunut Johtamisen erityiskoulutukseksi.

Johtamisen erityiskoulutuksen osaamistavoitteena on, että osallistuja

  • tunnistaa toimintansa vaikutukset työyhteisössä, osaa reflektoida ja kehittää yhteistyöosaamistaan johtamisen eri alueilla,
  • tuntee johtamiseen liittyviä malleja, menetelmiä ja teorioita sekä osaa arvioida niiden soveltuvuutta erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa,
  • kehittää strategialähtöisesti työyhteisöä ja organisaatiota ennakoiden yksilöiden, yhteisön sekä toimintakulttuurin ja rakenteiden muutostarpeita sekä
  • tunnistaa ja jäsentää kirkon organisaatiokulttuurin erityispiirteet ja ymmärtää niiden merkityksen työyhteisössä ja johtamistyössä.

Kirkon johtamiskoulutukset ovat monimuotoista työelämälähtöistä koulutusta, jossa ohjattu oppiminen tapahtuu ensisijaisesti arjen johtamistyössä. Johtamisen erityiskoulutus on eräänlainen johtajana kehittymisen polku, jonka aikana osallistutaan työtehtävien kannalta mielekkäisiin koulutuksiin. Sen rungon muodostaa viisi kokonaisuutta. 

Tarkempia tietoja uudistuneista koulutuksista antavat Kirkon koulutuskeskuksen johtamiskouluttajat ja hiippakuntien dekaanit.

 

Ota yhteyttä

kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

Kouluttaja
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Päivitetty