Hyppää sisältöön

Kirkon erityiskoulutukset

Kirkon erityiskoulutukset ovat kirkon työntekijöille tarkoitettua henkilöstökoulutusta, joka syventää perusosaamista, vahvistaa erityisosaamista sekä laaja-alaistaa asiantuntijuutta kirkon työssä.

Kirkon erityiskoulutusten kokonaisuus

Erityiskoulutusten kokonaisuuden yleisesittely ja periaatteet

Erityiskoulutusten keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen sekä ennakointi ja uuteen suuntautuminen. Useat koulutukset ovat moniammatillisia.

Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakunta- tai muun vastaavan alan työkokemusta, jotta kehittämistehtäviin, osaamisen syventämiseen ja laaja-alaistamiseen sekä erityisosaamisen muodostumiseen on riittävästi kokemuspohjaa.

Kirkon erityiskoulutukset ovat joko yhtäjaksoisia tai moduulirakenteisia koulutusprosesseja. 

Yhtäjaksoiseen koulutusprosessiin perustuvissa erityiskoulutuksissa on vuorotellen lähi- ja etäopiskelujaksoja ja niissä osallistujaryhmä pysyy pääsääntöisesti samana koulutuksen ajan.

Moduulirakenteisessa erityiskoulutuksessa opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Erityiskoulutukset rakentuvat pakollisista ja vapaavalintaisista moduuleista.

 • Pakollisia moduuleita on yleensä kaksi.
 • Koulutuksen valinnaiset moduulit valitaan seuraavista ryhmistä: 1. erityisesti kyseisen tehtäväalueen osaamista syventävistä moduuleista ja 2. muista kirkon erityiskoulutusten moduuleista, jotka tukevat työssä tarvittavan osaamisen syventymistä tai laaja-alaistumista.
 • Erityiskoulutusten moduulit on koottu nk. moduulitaulukkoon, jossa on kuvattu miten eri erityiskoulutukset voivat muodostua.

Jokaisesta kirkon erityiskoulutuksesta on oma koulutuskuvaus. Tutustu tästä.

 Moduulitaulukko 2023 (uusi)

Tästä löydät vuoden 2023 kirkon erityiskoulutukset koulutuskalenterista.

Erityiskoulutukseen sisältyy kehittämistehtävä tai -hanke, jonka aihe valitaan seurakunnan tarpeiden ja osaamisen kehittämisen pohjalta. Työn kehittäminen tapahtuu etäjakson aikana osana omia työtehtäviä. Lähijaksojen aikana tuloksia ja ideoita jaetaan osallistujien kesken.

Yhtäjaksoiset erityiskoulutukset: Organisaatiokonsultoinnin, sielunhoidon, perheneuvonnan erityiskoulutukset sekä työnohjaajakoulutukset (20-60 op) 

 • Monijaksoinen usein n. 2-2,5 vuotta kestävä koulutusprosessi.
 • Kiinteä osallistujaryhmä ja yhtenäiset sisällöt.
 • Lähijaksojen ja etäopiskelun vuorottelu.
 • Kehittämishanke / käytännön kehittämistehtäviä.
 • Etäopiskelussa esim. itsenäisiä opiskelutehtäviä, vertaisryhmätyöskentelyä, työnohjausta tai vastaavaa. 

Moduulirakenteiset erityiskoulutukset: Diakonian, johtamisen, jumalanpalveluselämän, kansainvälisen työn, kasvatuksen, musiikin, raamattuteologian ja yhteisötyön erityiskoulutukset (laajuus 25-50 op)

 • Joustava suoritusaikataulu omaan tahtiin. Koulutukset rakentuvat yleensä 5 op:n moduuleista: 2 pakollista ja 3 valinnaista. Moduulissa kaksi lähijaksoa ja etäopiskelua (kesto n. 1/2 v.).
 • Mahdollisuus valita sisältöjä seurakunnan tarpeiden mukaan.
 • Yksittäiseen moduuliin voi myös osallistua, vaikka ei suorittaisi kokonaisuutta.
 • Käytännön oppimistehtäviä ja kehittämistehtävä, jonka osuus on noin puolet koulutuksen laajuudesta. 

Sivun lyhytosoite evl.fi/erityiskoulutukset

Päivitetty