Hyppää sisältöön

Striimaus ja AV-sisällöt

Striimaus on seurakuntalaisten palvelua

Striimaus – virallisemmin suoratoisto – on osa yhä useamman seurakunnan toimintaa. Vuonna 2016 lähes joka kolmas seurakunta ilmoitti välittävänsä seurakunnan tapahtumia suoratoistona tai tallenteina verkossa. Verkon kautta välitetään ääntä ja kuvaa jumalanpalveluksista, hartauksista, konsertteja, nuortentapahtumia, keskusteluja ja muita tilaisuuksista ympäri Suomea.

Verkon välityksellä jumalanpalveluksiin osallistuvat esimerkiksi ne, jotka eivät terveydentilansa tai perhetilanteensa vuoksi voi saapua paikalle, mutta myös esimerkiksi toisille paikkakunnille tai ulkomaille muuttaneet entiset seurakuntalaiset.

Striimaus on tapa palvella seurakuntalaisia ja samalla mataloittaa kynnystä, jotta yhä useampi rohkaistuisi tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan. Osa seurakunnista palvelee myös välittämällä striimiä toimituksista, näin esimerkiksi ulkomailla asuvat sukulaiset voivat olla mukana seuraamassa kastetta tai avioliittoon vihkimistä.

Ohjeisto

Jos seurakunnan tilaisuudesta välitetään kuvaa, on tärkeää, että tilaisuuteen osallistuvat ovat tietoisia kuvauksesta jo tilaan tultaessa. Lisäksi niille, jotka eivät halua, että heitä kuvataan, on tarjottava kuva-alueen ulkopuolelle jäävä tila. Esimerkki tilan oveen laitettavasta ilmoituksesta löytyy tämän sivun liitteistä.

On suositeltavaa pyytää musiikin esittäjiltä kirjallinen suostumus tilaisuuden striimaukseen. Erillistä musiikin raportointia ei pääsääntöisesti edellytetä, poikkeuksena pääsymaksulliset tilaisuudet. Alaikäisten esiintyjien osalta on oltava huoltajan antama suostumus.

Lisäksi on selvitettävä, synnyttääkö striimaus tekijänoikeudellisia korvausvelvoitteita. Useimmissa tapauksissa seurakunnalla on suositeltavaa olla Teoston Mediapienlupa

HUOM! Teoston ohjeet striimauksesta ja musiikin käytöstä koronatilanteen aikana 

Tekninen toteutus

Striimaus voidaan teknisesti toteuttaa hyvinkin monella eri tavalla, mutta tarvittavien teknisten laitteiden käyttö on jatkuvasti tullut helpommaksi ja hinnat edullisemmiksi. Tutustumalla eri seurakuntien käyttämiin ratkaisuihin, voi löytää omalle seurakunnalleen parhaiten soveltuvan.

Striimauksia toteuttavat ja niistä kiinnostuneet kohtaavat Kirkko striimaa! Facebook-ryhmässä. Ryhmä on suljettu, mutta jäseniksi toivotetaan tervetulleiksi kaikki asiasta kiinnostuneet seurakuntien sekä kristillisten järjestöjen työntekijät, maallikot ja luottamushenkilöt.

Mobiiliteknologia ja palvelut kuten Facebook Live ja Twitterin Periscope tarjoavat keveitä ja ketteriä ratkaisuja, mutta on syytä muistaa, että niitäkin koskevat samat eettiset ja tekijänoikeudelliset periaatteet kuin teknisesti raskaampiakin striimauksia.

ohjelmapäällikkö
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty