Hyppää sisältöön

Kirkon viestinnän esittely

Missionsa mukaan Kirkon viestintä edistää uskon, toivon ja rakkauden toteutumista kirkossa ja muualla yhteiskunnassa hoitamalla ja kehittämällä kirkon yhteistä viestintää ja tukemalla seurakuntia ja muita kirkon toimijoita viestinnässään. Toteutamme tätä missiota organisatorisesti kolmen yksikön voimin. 

Suurin Kirkon viestinnän yksikkö on Ohjelmatuotannot, jossa työskentelee tällä hetkellä 11 henkilöä. Se tuottaa Ylen tuotantoja: radion aamu- ja iltahartaudet ja jumalanpalvelukset, television jumalanpalvelukset ja Pisara-hartausohjelman sekä radion Horisontti-ohjelman. Ohjelmapaikkoja Ylellä on yli 1300 vuodessa, ja tavoittavuudet ovat pitkälle toistasataatuhatta per ohjelma, Horisontti reilut 60 000 per ohjelma. 

Toiseksi suurin yksikkö, jossa työskentelee kahdeksan henkilöä, on Kehitys ja verkko. Se ylläpitää ja kehittää seurakuntien Lukkari-alustaa sekä useita kirkon yhteisiä verkkosivustoja, kuten evl.fi:tä, Sakastia eli kirkon työntekijöiden intranetiä, kirkkovuosikalenteria, virsikirja.fi:tä ja hiippakuntasivustoja.

Yksikön tehtäviin kuuluu myös kokonaiskirkon digitalisaatioon liittyviä kehitystehtäviä – esimerkkinä vaikkapa taannoinen jäsenviestinnän kehittämisen selvitys tai mobiilikolehdin pilotointi – sekä kokonaiskirkon ja Kirkkohallituksen visuaaliset ratkaisut. Yksikkö vastaa myös viestinnällisistä tutkimuksista, luotauksesta ja ennakoinnista. 

Viestintäpalvelut-yksikössä työskentelee seitsemän henkilöä. Yksikön tehtävänä on koordinoida ja kehittää kirkon valtakunnallista viestintää, vastata kirkon valtakunnallisista kanavista sekä viestinnän keinoista ja sisällöistä. Yksikön vastuulla on valtakunnallinen mediatyö ja valtakunnalliset somekanavat. Työhön sisältyy myös runsas määrä dialogia, jota syntyy kokonaiskirkolle osoitetusta palautteesta. Tehtäviin kuuluu myös säännöllistä viestintäkoulutusta, kuten viestinnän ja vuorovaikutuksen pastoraalit sekä Viestintäpäivät. Merkittävä tehtävä on myös kapitulien ja seurakuntien viestintätuki, jonka merkitys korostuu erityisesti kriisitilanteissa – meillä on käytännössä 24/7 toimiva kriisiviestintäpuhelin. Ja vielä tehtävistä mainittakoon hallinto- ja päätösviestintä sekä Kirkkohallituksen työyhteisöviestintä ja sen kehittäminen.

Lisäksi erillisyksikössä on viestintäjohtaja, joka erillisyksikön johtamisen lisäksi vastaa viestintästrategiasta ja strategisesta viestinnästä ja on vahvasti käytännön viestinnässäkin mukana.  Yksi tärkeimmistä viestintäjohtajan tehtävistä kirkossa on kehittää ymmärrystä siitä, millainen voimavara kirkon mission, siis evankeliumin levittämisessä, viestintä voi olla.

Nykyaikainen viestintä ei ole tukitoiminto, vaan strateginen toiminto, joka läpileikkaa kaiken toiminnan. Toimintaa ja viestintää ei voi erottaa toisistaan. 

Päivitetty