Hyppää sisältöön

Ikäkausiajattelu

Polku jäsentää lapsen ja nuoren elämän kahdeksaan kolmen vuoden mittaiseen ikäkauteen. 15-vuotiaana käytävä rippikoulu on tästä poiketen yhden vuoden mittainen. 22-vuotiaan osalta kuvataan Polun tavoite: nuori aikuinen elää kristittynä itselleen merkityksellisellä tavalla.

Polku esittelydiat 2020

Polku ikäkausiajattelu ja muu sisältö dioina


Polku: ikäkaudet teemoineen

 

Polku-suunnitelmassa kullekin ikäkaudelle on annettu teema. Teeman tavoite on tuoda kristinuskosta nousevia rakennusaineita kyseisen ikäkauden ja siinä tapahtuvan kasvun tueksi. Kaikissa ikäkausissa tavoitteena on vahvistaa lapsen ja nuoren kokemusta, että juuri hän on Jumalan kuva ja Jumalalle rakas – ja että hänen oma elämänsä on elämää Jumalan kasvojen edessä. Teemoissa otetaan myös huomioon vanhemmat ja koko perhe, perhemuodosta riippumatta.   

Joka ikäkausi kutsutaan lähteen äärelle. Kutsun saavat kaikki seurakunnan tietyn ikäiset jäsenet, esimerkiksi kaikki 10-vuotiaat. Lähteen keskeinen tavoite on tukea kristittynä elämistä. Siinä konkretisoituvat ikäkaudelle sopivilla toimintatavoilla sekä seurakunnalle kirjatut unelmat että lapsen ja nuoren näkökulmasta sanoitetut tavoitteet.

Polun tausta-ajatus ei ole ensisijaisesti keksiä uusia toimintoja seurakuntiin, vaan Polku on väline jäsentää seurakunnan olemassa olevaa kokonaisuutta ja vahvistaa jäsenten yhteyttä seurakuntaan.  Seurakunnan Polun kokonaisuuden kuvaaminen auttaa hahmottamaan ja tarkastelemaan, mikä on jo hyvällä mallilla, mistä voi luopua ja mitä puolestaan kannattaa kehittää.  Polku jäsentää kutakin ikävaihetta viidestä näkökulmasta:

  • Sosiaalinen media ja yhteys koteihin
  • Kokoontuva toiminta
  • Vanhemmuuden ja perheen tuki
  • Kirkkovuosi
  • Yhteistyö

Polku-kokonaissuunnitelma on malli. Se antaa esimerkkejä. Tehdessään omaa kokonaissuunnitelmaansa seurakunta voi peilata ehdotuksia ja tehdä omaan toimintaympäristöönsä sopivia valintoja ja painotuksia

Lisätietoja katri.vappula@evl.fi.

Liitteet

Päivitetty