Hyppää sisältöön

Valmistelu

Ohjausryhmä

Kirkkohallituksen täysistunto asetti kirkon strategian laatimista varten ohjausryhmän kokouksessaan 29.1.2019. Ohjausryhmä ohjaa ja koordinoi strategian laadintaa. Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy strategiaprosessin toteutuksen liittyvät suunnitelmat, määrittelee strategian muodon, päättää strategisista linjauksista sekä muotoilee ja hyväksyy strategialuonnoksen kirkkohallituksen täysistunnolle esitettäväksi.

Ohjausryhmän nimittämisessä pyrittiin varmistamaan, että sen jäsenet edustavat laajasti kirkon eri toimialueita, osaamisalueita, eri hiippakuntia ja myös erilaisia näkemyksiä.

Strategian ohjausryhmä:

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo (pj.), emerita tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen (vpj.), Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna, Kirkkohallituksen täysistunnon edustaja Elina Kemppainen Kajaanista, Tammelan kirkkoherra Juha Koivulahti, johtamistieteiden professori Olli Kuivalainen Lappeenrannasta, seurakuntapastori Oona Leiviskä Kuopiosta, kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan edustaja Tuula Okkonen, johtaja Pekka Pajamo Eläkevarmasta, Porvoon hiippakunnan hiippakuntadekaani Magnus Riska, opiskelija Aapo Tähkäpää Jyväskylästä ja Porin seurakuntayhtymän hallintojohtaja Eeva Uusimäki. Sihteerinä toimii projektipäällikkö Terhi Kaira.

Valmisteleva ryhmä

Valmistelevan työryhmän tehtävänä on tuottaa ohjausryhmän tarvitsemat tausta-aineistot sekä työstää tekstiä strategiadokumenttiin. Työryhmän jäsenet osallistuvat strategiaprosessin edistämiseen mm. perehtymällä erilaisiin aineistoihin ja toteuttamalla prosessiin liittyä informaatio- ja keskustelutilaisuuksia. Valmistelevan työryhmän jäsenet ovat kirkkohallituksen henkilöstöä: Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskuksesta, Jyri Komulainen piispainkokouksen kansliasta, Lari Lohikoski Kirkon viestinnästä ja projektipäällikkö Terhi Kaira kansliapäällikön toimistosta. Puheenjohtajana toimii projektipäällikkö Terhi Kaira.

Piispainkokous ja kirkolliskokous

Piispainkokouksen tehtävänä strategiaprosessissa on pohtia kirkon mission sanoitusta sekä arvopohjan ja kirkon identiteetin muuta määrittelyä. Piispojen neuvottelussa on käyty strategian tiimoilta keskustelua syksyllä 2019, ja piispat jatkavat työskentelyä keväällä 2020.

Kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunta on kiinteästi mukana strategiatyöskentelyssä ohjausryhmän jäsenen ja valiokuntatapaamisten kautta. Valiokunta on työskennellyt yhdessä ohjausryhmän tai sen edustajien kanssa kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Kirkolliskokouksen täysistunto käy strategiasta keskustelun syysistuntokaudella 2020.

Tuomiokapitulit

Tuomikapituleilla on edustus strategian ohjausryhmässä. Strategiaa laadittaessa osa keskustelu- ja tiedonkeruutilaisuuksista järjestetään hiippakunnallisten kokoontumisten yhteydessä (esimerkiksi johtamisen päivät, työalaneuvottelut, tulevaisuuspajat). Valmisteluvaiheessa strategialinjauksia pohditaan myös dekaanikokouksessa ja lakimiesasessorien kokoontumisessa.

Toteutusvaiheessa tuomiokapitulien rooli on merkittävä. Kirkon yhteisen strategian toteutumisen kannalta hiippakunnilla kolme keskeistä tehtävää:

  1. pitää esillä kirkon yhteistä strategiaa hiippakunnallisissa tapahtumissa ja koulutuksissa.
  2. tukea seurakuntia paikallisissa strategiaprosesseissa.
  3. laatia tuomiokapitulien omat toimintalinjaukset niin, että ne huomioivat yhteisen strategian linjaukset.
Päivitetty