Hyppää sisältöön

Strategiat

Ovet auki on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2026. Löydät täältä kirkon yhteisen strategian ja muita strategisia asiakirjoja.

Ovet auki on kirkon strategia vuoteen 2026

Ovet auki -strategia on kirkon elämän ja toiminnan yhteinen suunta. Kun strategiaa lähdetään toteuttamaan, seurakunnat ja muut kirkolliset toimijat arvioivat, miten yhteisiä tavoitteita voidaan paikallisesti tai toimijakohtaisesti parhaiten edistää.

Löydät täältä myös oppaan seurakuntien strategiatyöhön sekä kirkon linjauksia ja kehittämisasiakirjoja.

Tapahtumat

null Työmarkkinajärjestöiltä yhteiset digisuositukset: Digitalisaatio parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta

Työmarkkinajärjestöiltä yhteiset digisuositukset: Digitalisaatio parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta

Julkaistu 7.2.2019

Nyt tarvitaan yhteisiä tekoja Suomen digitulevaisuuden hyväksi, esittävät seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä tänään julkistetuissa suosituksissaan. Suomen mahdollisuuksiin nähden nykyiset toimenpiteet eivät riitä.

Tekoäly ja digitalisaatio mahdollistavat merkittävät parannukset henkilöstön hyvinvoinnissa, työn tuottavuudessa ja julkisissa palveluissa. Niiden avulla suomalaisille yrityksille löytyvät parhaat edellytykset kasvaa ja menestyä. Työpaikkojen ja työntekijöiden mahdollisuudet työhyvinvoinnin lisäämiseen paranevat. Julkisille organisaatioille digitalisaatio antaa mahdollisuudet laadukkaampiin ja kustannustehokkaampiin palveluihin.

Myönteistä kehitystä on syytä kiihdyttää politiikkatoimilla, julkisella rahoituksella ja yhteistyöllä. Tavoitteena tulee olla korkealaatuinen työelämä, jossa toteutuu rinnakkain niin työntekijöiden hyvinvointi kuin korkea työn tuottavuus.

Keskeistä muutoksessa ja tulosten saavuttamisessa on yhdessä tekeminen. Se on myös työmarkkinakeskusjärjestöjen esittämien digisuositusten lähtökohta:

  1. Panostetaan digitalisaation ja tekoälyajan vaatimaan osaamiseen.
  2. Tuetaan työpaikkoja uuden teknologian ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa.
  3. Varmistetaan toimintaympäristölle yhtenäiset ja reilut pelisäännöt.
  4. Tavoitteeksi paremmin yhteen toimiva Suomi.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen digisuositukset

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 050-5634729
Kehittämispäällikkö Juha Antila, SAK, 050-5751790
Viestinnän asiantuntija Jaakko Haikonen, STTK, 0400-273385
Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat, 040-820 6800
Neuvottelujohtaja Seija Petrow, VTML, 0400-711761
Lakimies Timo Boehm, Kirkon työmarkkinalaitos, 0500-808268
Vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski, AKAVA, 040-7426082

Takaisin