Hyppää sisältöön

Talousarvio 2017

Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle:

Kirkon yhteinen toiminta
1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2017 7,5 %
2. vahvistaa, että lisämaksua ei peritä

Kirkon palvelukeskus
3. vahvistaa, että Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät seuraavasti:
a) hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti siten, että vuodesta 2018 alkaen hinnoittelussa ei oteta huomioon palvelukeskuksen vuosien 2012 - 2017 aikana syntynyttä alijäämää
b) yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat, joista Kirkon palvelukeskuksen johtokunta voi myöntää alennusta, jos palvelukeskuksen taholta tapahtuu olennainen sopimusrikkomus
c) asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti tai kiinteänä palvelumaksuna

Kirkon keskusrahasto
4. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2017–2019.


Kirkolliskokouksen päätös 10.11.2016:

Kirkon yhteinen toiminta
1. vahvistaa vuodeksi 2017 laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän perusmaksun suuruudeksi 7,5 %,

Kirkon palvelukeskus
2. vahvistaa, että kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät seuraavasti:
a) hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti siten, että vuodesta 2018 alkaen hinnoittelussa ei oteta huomioon palvelukeskuksen vuosien 2012–2017 aikana syntynyttä alijäämää,
b) yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat, joista kirkon palvelukeskuksen johtokunta voi myöntää alennusta, jos palvelukeskuksen taholta tapahtuu olennainen sopimusrikkomus,
c) asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti,

Kirkon keskusrahasto
3. hyväksyä kirkkohallituksen esityksen (nro 5/2016) kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2017–2019 muutettuna mietinnön kannanotoissa ilmenevin perustein seuraavasti:
a) kirkon tulevaisuuskomitea -strategiseen hankkeeseen varataan 50 000 euron määräraha,
b) varautuminen SOTE- ja maakuntauudistukseen -strategiseen hankkeeseen varataan
50 000 euron määräraha ja
c) kohtaan muut järjestöavustukset varataan 200 000 euron määräraha jaettavaksi järjestöille kannanotossa ilmenevin perustein.

Päivitetty