Hyppää sisältöön

Talousarvio 2016

Kirkkohallituksen päätösesitys kirkolliskokoukselle:

Kirkon yhteinen toiminta

1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2016 7,5 %
2. vahvistaa, että lisämaksua ei peritä

Kirkon palvelukeskus

3. vahvistaa, että kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät seuraavasti:
a) hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti siten, että vuodesta 2018 alkaen hinnoittelussa ei oteta huomioon palvelukeskuksen vuosien 2012 - 2017 aikana syntynyttä alijäämää
b) yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat, joista kirkon palvelukeskuksen johtokunta voi myöntää alennusta, jos palvelukeskuksen taholta tapahtuu olennainen sopimusrikkomus
c) asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti


Kirkon keskusrahasto
4. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2016–2018.

---

Sivun 75 korvaava sivu:  Kirkon palvelukeskuksen talousarvio


Kirkolliskokouksen päätös 5.11.2015:

Kirkolliskokous hyväksyi kirkkohallituksen ehdotuksen (nro 6/2015) kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2018 siten muutettuna, että, talousarvion osastoon avustukset menokohdalle muut järjestöavustukset lisätään 200 000 euroa kannanotossa ilmenevin perustein.

Päivitetty