Hyppää sisältöön

Nr 73 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om den språkkunskap som krävs av en kyrkoherde

Givet i Joensuu den 18 september 1996

 

__________

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 10 § 2 mom. kyrkoordningen fogat ett nytt 2 mom. till 1 § i biskopsmötets beslut av den 16 februari 1994 om språkkunskaper som krävs av en kyrkoherde enligt följande:

1 §

 

--------

Det fullständiga behärskande av ett språk som avses i 6 kap. 10 § 1 mom. kyrkoordningen kan en sådan person anses besitta som domkapitlet, medan kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64 var i kraft, har funnit behörig för en kyrkoherdetjänst och som använder detta språk som sitt modersmål eller som domkapitlet vid beredningen av besättandet av en tjänst konstaterar använda språket på samma sätt som om det var hans modersmål.

--------

 

__________

 

Denna ändring har implementerats i nr 64 i författningssamlingen.

 

Redigerad