Hyppää sisältöön

Cirkulär 2022

Bilagor

 • 31/2022 Cirkulär om romernas nationaldag och arbetsgivarpoolen
 • 30/2022 Kyrkans författningssamling nr 159-2022 kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser
 • 30/2022 bilaga 1 Kyrkans författningssamling 159-2022 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelser
 • 30/2022 bilaga 2 Kyrkans datasäkerhetspolicy 2022
 • 29/2022 Praktikperioder och lärande i arbetslivet och ersättningspraxis för dem till arbetsplatsen
 • 28/2022 Valet av revisor för fullmäktigeperioden 2023–2026
 • 28/2022 bilaga 1 Anbudsbegaran
 • 28/2022 bilaga 2 Till revisorn ISAE utlatande med bestyrkande
 • 27/2022 Kollekterna år 2023
 • 27/2022 bilaga Kollekterna år 2023 (docx)
 • 26/2022 Energisparande och beredskap
 • 25/2022 Grunderna för beredningen av budgeten 2023
 • 24/2022 Budgetanvisning för församlingar och kyrkliga samfälligheter (ekonomiska församlingsenheter)
 • 24/2022 bilaga Upprättande av den ekonomiska försam-lingsenhetens budget samt verksamhets- och ekonomiplan
 • 23/2022 Textning av sångtexter i videoinspelningar – Kopiostos pilotavtal
 • 22/2022 Understöd hösten 2022 för församlingarnas försöksverksamhet
 • 21/2022 Beställning av valbrev
 • 19/2022 Uppdatering av modellerna till ekonomistadga för församlingar och kyrkliga samfälligheter
 • 19/2022 bilaga 1 Ekonomistadga för församling
 • 19/2022 bilaga 2 Ekonomistadga för kyrkliga samfällighet
 • 18/2022 Kyrkolokalernas säkerhet under offentliga tillställningar
 • 17/2022 Ändringar i uppgiftsområdena i församlingarnas bokföring fr.o.m. 1.1.2023
 • 17/2022 bilaga Uppgiftsområden
 • 16/2022 Rekommendation om sänkning av kyrkoskattesatsen
 • 14/2022 Tilläggsanvisningar om församlingarnas hjälp till ukrainska flyktingar
 • 14/2022 bilaga 1 Anvisning om säkerhetsarrangemang i en samlingslokal för tillfällig inkvartering
 • 14/2022 bilaga 2 Avustushakemuslomake ukrainalaisille
 • 13/2022 Nationella veterandagen 27 april 2022
 • 12/2022 Utbildningsstyrelsen och kyrkostyrelsen skickar gemensamt brev om församlingsvalet till läroanstalter, församlingar och kyrkliga samfälligheter
 • 12/2022 bilaga Utbildningsstyrelsens och Kyrkostyrelsens brev till gymnasierna och yrkesläroanstalterna, församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna
 • 11/2022 Förslag till mottagare av pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2022
 • 11/2022 bilaga Anvisning till förvaltningsområdet om beredning av ordensförslag för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar
 • 10/2022 Information om hur kriget i Ukraina påverkar församlingarnas verksamhet
 • 9/2022 Mottagandet av flyktingar från Ukraina i församlingarna
 • 8/2022 Rekommendation om kollektinsamling för ukrainarna
 • 6/2022 Beslut om enhetliga förfaranden vid utfärdande av intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna
 • 6/2022 bilaga Kyrkans författningssamling nr 155-2022_Kyrkostyrelsens beslut om enhetliga förfaranden vid utfärdande av intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna
 • 5/2022 Understöd våren 2022 för församlingarnas försöksverksamhet
 • 3/2022 Ansökan om understöd enligt prövning 2022
 • 2/2022 Församlingsval 2022: Tillsättande av valnämnd, röstningsområden och beställning av valdokument
 • 2/2022 bilaga Administrativ valtidtabell 2022
 • 1/2022 Kyrkan och välfärdsområden
 • 1/2022 bilaga Kyrkan och välfärdsområdena
Redigerad