Hyppää sisältöön

Cirkulär 2017

Bilagor

 • 20/2017 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden
 • 20/2017 bilaga 126-2017sve-Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden
 • 18/2017 Sammandrag av responsen på kyrkomötets framtidsriktlinje
 • 18/2017 bilaga Framställningar som begärts av kyrkostyrelsen
 • 15/2017 Kollekterna år 2018
 • 15/2017 bilaga Kollekterna år 2018 (docx)
 • 14/2017 Kyrkan börjar använda myndighetsnätverket Virves telefoner
 • 14/2017 bilaga Virve-esite_verkko_2017
 • 11/2017 Anvisning för tjärning av spåntak 2017
 • 11/2017 bilaga Övervakning av tjärningsprojekt
 • 10/2017 Ett stort under - Plan för konfirmandarbetet 2017
 • 8/2017 Förslag till mottagare av Pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2017
 • 8/2017 bilaga Anvisningar för ordensförslag
 • 7/2017 Kyrkostyrelsens beslut om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete
 • 6/2017 Förberedelser för införandet av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning
 • 5/2017 Nationella veterandagen 27.4.2017
Redigerad