Hyppää sisältöön

Ombud för Åbo ärkestift

kyrkomötesombud, framtidsutskottet

pastor, teol.dr

kyrkomötesombud, ekonomiutskottet

Key Account Manager

kyrkomötesombud, framtidsutskottet, elektor, kyrkostyrelsens plenum

redaktör

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

diakon

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, elektor

stiftspastor

kyrkomötesombud, förvaltningsutskottet, vice ordförande för kansliutskottet

forskare

kyrkomötesombud, lagutskottet, elektor

pol.mag.

kyrkomötesombud, kyrkomötets andra vice ordförande, ekonomiutskottet

landskapsdirektör

kyrkomötesombud, konstitutionsutskottet

samfällighetsdirektör

kyrkomötesombud, allmänna utskottet

jordbrukare

Redigerad