Hyppää sisältöön

Hautaus ja hautapaikka

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. Useilla hautausmailla on arkkuhautapaikkojen lisäksi uurnahautapaikkoja sekä tuhkan sirottelualue. Pyynnöstä vainaja voidaan haudata uskonnollisesti neutraalille tunnustuksettomalle hauta-alueelle, joiden ylläpitämisestä seurakunnilla on keskinäisiä sopimuksia.

Hautaamiseen liittyvät kustannukset vaihtelevat seurakunnasta ja hautaustavasta riippuen, ja niihin voi tarvittaessa hakea hautausavustusta kunnan sosiaalitoimesta. Kalleimmat hankinnat ovat arkku tai uurna, hautapaikka ja hautaamiseen liittyvät palvelut sekä hautamuistomerkki.

Hautapaikka

Hautapaikka hankitaan seurakunnan hautausmaan toimiston kautta. Hautaustoimiston voi valtuuttaa huolehtimaan hautapaikan sopimisesta seurakunnan kanssa. Hautapaikkaan vaikuttaa se, onko kyseessä arkkuhautaus vai tuhkan hautaaminen.

Hautapaikan voi lunastaa määräajaksi. Eri seurakunnissa ja hautausmailla on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Hautapaikka- ja hautausmaksut päätetään vuosittain seurakunnissa. Hautapaikan hinta saattaa olla kalliimpi ulkopaikkakuntalaiselle. Useissa seurakunnissa hautapaikka on maksuton rintamatunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen.

Nykyään ei luovuteta enää uusia ainaishautoja, mutta hautaus vanhaan ainaishautaan voi edelleen olla mahdollista. Määräaikaisen haudan hallinta-aikaa voi tarvittaessa jatkaa, seurakunta perii siitä hinnastonsa mukaisen maksun. Ellei hautapaikkaa halua pitää, siirtyy se seurakunnan omistukseen. Tällöin ja seurakunta tarjoaa hautaoikeuden haltijalle mahdollisuuden poistaa hautamuistomerkin. Hautapaikalle voidaan haudata uusi vainaja, mutta kirkonkirjoissa säilyvät tiedot myös aikaisemmasta vainajasta.

Hautakivi tai -muistomerkki

Hautamuistomerkkinä voi olla esimerkiksi hautakivi, risti tai veistos. Hautamuistomerkin hankinnalle ei ole aikarajaa. Sen voi myös jättää hankkimatta. Monissa seurakunnissa hautapaikalle toimitetaan tällöin seurakunnan pystyttämä merkki, esimerkiksi valkoinen puuristi tai musta metalliristi.

Hautakivet tilataan yleensä kiviveistämöiltä, joiden yhteystietoja voi etsiä verkosta tai kysyä hautaustoimistoista. Tarjolla on mm. perinteisiä hautakiviä, koristeltuja tilauskiviä tai luonnonkiviä. Hautakiven tulee olla sopusoinnussa hautausmaan yleisilmeen kanssa ja sen pitää olla vainajan muistoa kunnioittava.

Seurakunnasta saat lisätietoja hautamuistomerkkiohjeesta eli siitä, millainen muistomerkki sopii kooltaan ja muodoltaan suunnitellulle hautapaikalle. Monilla hautausmailla täytyy piirustukset kivestä toimittaa mittoineen hyväksyttäväksi seurakuntaan ennen kiven hankintaa.

Hautamuistomerkin hankkimisen kustannukset voivat vaihdella 50 eurosta (luonnonkivi, jossa messinkilaatta) yli 10 000 euroon.

Haudan hoitaminen

Hautapaikka vaatii hoitamista, kuten nurmikon leikkuuta ja hautakukkien istutusta. Omaisten on nimettävä hautaoikeuden haltija, joka vastaa haudan hoidosta ja edustaa omaisia hautaa koskevissa kysymyksissä. Haudan hoidosta sovitaan seurakunnan tai hautoja hoitavan yrityksen kanssa. Maksua vastaan on saatavissa erilaisia haudanhoitopalveluita.

Haudalta on poistettava kuihtuneet kukat, lakastuneet lehdet ja kynttilöiden jäänteet. Kesällä haudalle istutetaan usein perennoja tai kesäkukkia, joiden valintaan kannattaa kysyä neuvoa hautausmaalta tai kukkakaupasta. Hautausmaalla puutarhatöitä tehtäessä on muistettava kunnioittaa naapurihautojen rauhaa ja hautajaistilaisuuksia.

Ekologisin vaihtoehto hautakynttilöille ovat lyhdyssä poltettavat kynttilät. Hautalyhtyjä saa ostaa hautaustoimistojen lisäksi puutarhaliikkeistä. LED-kynttilät eivät kestä kovaa pakkasta, ja lisäksi niiden paristo on vaarallista jätettä.