Hyppää sisältöön

Hautaus


Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, jonne voidaan haudata myös kirkkoon kuulumaton vainaja.

Hautauksissa tuhkaus on yleistynyt arkkuhautauksen rinnalle vaihtoehdoksi varsinkin suurimmilla paikkakunnilla. Hautausmailla on arkkuhautapaikkojen lisäksi uurnahautapaikkoja sekä usein myös tuhkan sirottelualue.

Pyynnöstä vainaja voidaan haudata uskonnollisesti neutraalille, tunnustuksettomalle hauta-alueelle, joiden ylläpitämisestä seurakunnilla on keskinäisiä sopimuksia.

Hautapaikka

Hautapaikka varataan seurakunnan hautausmaan toimistosta. Myös hautaustoimiston voi valtuuttaa huolehtimaan hautapaikan sopimisesta seurakunnan kanssa. Hautapaikkaan vaikuttaa se, onko kyseessä arkku- vai uurnahautaus. Hautapaikan voi lunastaa määräajaksi. Seurakunnat päättävät vuosittain hautapaikkojen maksuista itsenäisesti, joten hinnat vaihtelevat seurakunnasta ja hautaustavasta riippuen.

Nykyään ei luovuteta enää uusia ainaishautoja, mutta hautaus vanhaan sukuhautaan voi edelleen olla mahdollista. Määräaikaisen haudan hallinta-aikaa voi tarvittaessa jatkaa, jolloin seurakunta perii siitä hinnastonsa mukaisen maksun.

Mikäli omaiset enää halua ylläpitää hautapaikkaa, se siirtyy seurakunnan omistukseen. Tällöin seurakunta tarjoaa hautaoikeuden haltijalle mahdollisuuden poistaa hautamuistomerkki. Kirkonkirjoissa tiedot aikaisemmasta vainajasta säilyvät, vaikka hautapaikalle haudattaisiin myöhemmin uusi vainaja.

Hautaamiseen liittyviä kustannuksia ovat muun muassa arkku tai uurna, hautapaikka, mahdollinen muistotilaisuus sekä hautamuistomerkki. Hautaus kuuluu papin tehtäviin, hänelle ei erikseen makseta hautaustoimituksesta.

Muualla asuneelle hautapaikan hinta saattaa olla kalliimpi. Useissa seurakunnissa hautapaikka on maksuton rintamatunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen. Hintatiedot löytyvät seurakuntien omilta verkkosivuilta. Hautauskustannuksiin voi tarvittaessa hakea hautausavustusta kunnan sosiaalitoimesta.

Hautakivi tai -muistomerkki

Hautamuistomerkkinä voi olla esimerkiksi hautakivi, risti tai veistos. Hautamuistomerkin hankinnalle ei ole aikarajaa. Sen voi myös jättää hankkimatta. Monilla hautausmailla on mahdollista kiinnittää edesmenneiden yhteiselle muistoseinälle laatta, johon kaiverretaan kuolleen läheisen tiedot.

Hautakivi voi olla perinteinen, koristeltu tilauskivi tai luonnonkivi. Hautakiven tulee olla vainajan muistoa kunnioittava. Hautakivet tilataan yleensä kiviveistämöiltä. Niiden yhteystietoja voi etsiä verkosta tai kysyä hautaustoimistoista.

Seurakunnasta saat lisätietoja hautamuistomerkkiohjeesta eli siitä, millainen muistomerkki sopii kooltaan ja muodoltaan suunnitellulle hautapaikalle. Monilla hautausmailla täytyy piirustukset kivestä toimittaa mittoineen hyväksyttäväksi seurakuntaan ennen kiven hankintaa.

Haudan hoitaminen

Hautapaikka vaatii hoitamista, kuten nurmikon leikkuuta. Kesällä haudalle voi istuttaa kukkia. Haudalta on poistettava kuihtuneet kukat, lakastuneet lehdet ja kynttilöiden jäänteet.

Omaisten on nimettävä seurakunnalle hautaoikeuden haltija, joka vastaa haudan hoidosta ja edustaa omaisia hautaa koskevissa kysymyksissä. Haudan hoidosta sovitaan seurakunnan tai hautoja hoitavan yrityksen kanssa. Seurakunnalta voi myös saada erilaisia maksullisia haudanhoitopalveluita.

Suomessa meillä on tapana muistaa poisnukkuneita läheistä sytyttämällä kynttilä haudalle hänen muistokseen. Erityisen suosittua tämä tapa on pyhäinpäivänä marraskuussa sekä jouluna. Ekologisin vaihtoehto hautakynttilöille ovat lyhdyssä poltettavat kynttilät tai LED-kynttilät.

Hautausmaalla kulkiessa on muistettava kunnioittaa naapurihautojen rauhaa ja hautajaistilaisuuksia.