Hyppää sisältöön

Seurakuntien sopimukset

Seurakuntien kannattaa tehdä sopimuksia yhteistyöstään eri toimijoiden kanssa. Sopimukset lisäävät rakenteellista sitoutumista yhteistyöhön sekä tasavertaisuutta eri toimijoiden välillä. Lisäksi ne auttavat yhteensovittamaan eri toimintoja, tekevät toiminnan näkyväksi sekä vahvistavat organisaatioiden välistä yhteistyötä niin, ettei yhteistyö jää yksilöiden varaan.   
  
Sopimuksen tekeminen on prosessi, johon kuuluu erilaisia vaiheita kontekstista ja organisaatiosta riippuen. Tärkeä lähtökohta on toimintaympäristön tuntemus ja muihin toimijoihin verkostoituminen. Osana tätä eri toimijat alkavat tuntea ja arvostaa toisten tekemää työtä. Kun yhteistä työtä syntyy, on hyvä sanoittaa, mitä sillä tavoitellaan, miten sitä tehdään ja ketkä sitä tekevät. Nämä asiat näkyvät myös sopimuksessa. Sopimusprosessi itsessään on arvokas. Sen kautta täsmentyy työ, jota itse tehdään ja jota muut tekevät. Samalla yhdyspinnat tulevat näkyviksi sekä osapuolten keskinäinen työnjako ja vastuut selkiytyvät.  
 
Valmis sopimuspohja on hyvä tarkastuttaa alan ammattilaisilla ennen allekirjoituksia. Kun sopimus on solmittu, se on syytä jalkauttaa laajalle ja kouluttaa henkilöstöä sen toteuttamiseen. Työntekijävaihdoksissa sopimus toimii hyvänä perehdytyksen välineenä yhteistyöhön. Sopimusta on hyvä arvioida ja päivittää sopijaosapuolten kanssa vuosittain.   
 

Lisätietoa Kirkkohallituksesta :
  
Varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyön sopimuksiin liittyen ilkka.tahvanainen@evl.fi ja tuula.vinko@evl.fi 
Sairaalasielunhoidon sopimuksiin liittyen virpi.sipola@evl.fi   
Vammaistyön sopimuksiin liittyen katri.suhonen@evl.fi   
Perheneuvonnan ja perhekeskuksien sopimuksiin liittyen sari-annika.pettinen@evl.fi 
Oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyön sopimuksiin liittyen jenny.m.vainio@evl.fi  
Partion yhteistyösopimuksiin liittyen katri.vappula@evl.fi  
   
Kirkko ja julkiset palvelut – mietintöLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 71, Kirkkohallitus 2018)   
Kuntaliitto: Ajankohtaista sopimusohjauksesta 2019  Linkki avautuu uudessa välilehdessä