Hyppää sisältöön

Miljöfostran

Miljöfostran ska vara målinriktad och utmanande på ett meningsfullt sätt. Den omfattar alla människans utvecklingsfaser. Den viktigaste metoden för miljöfostran är aktivitetsbaserat lärande.

Miljöfostran är närvarande i all kyrkans och församlingarnas verksamhet. Ord och handlingar är miljöfostran. Skapelsen är närvarande i högmässans nattvardsbön och den tas upp i dagklubbar och konfirmandundervisning. Miljöfostran ger församlingsmedlemmarna möjlighet att handla för miljöns och den egna församlingens bästa.

På webbplatsen evl.fi/plus kan du läsa en längre version med många exempel. Den rekommenderas för ansvariga och andra som är intresserade av miljöfostran. Samma minimikrav och poäng framgår också av denna kortare version.