Hyppää sisältöön
Rukoileva ihminen

Ystävyysseurakuntatoiminta

on...

  • paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen
  • tärkeä keino edistää paikallisseurakuntien kumppanuutta käytännössä ja kansainvälistä vuorovaikutusta kirkkojen välillä
  • olennainen osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita
  • osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta
  • yksi kansainvälisen diakonian muoto

Ystävyysseurakuntatoiminnassa vastuunkantajina ovat tavalliset seurakuntalaiset ja työntekijät käytännöllisen kohtaamisen kautta.

Suurin osa Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ystävyysseurakuntasopimuksista on solmittu Viron, Inkerin ja Unkarin luterilaisten kirkkojen seurakuntiin - mutta ystävyysseurakuntia löytyy kaikkialta maailmasta. Mukana on myös anglikaanisia ja ortodoksisia seurakuntia.

Ystävyyshiippakunnat

Kirkkomme hiippakunnilla on kahdenvälisiä ystävyyshiippakuntasopimuksia, jotka edistävät ymmärrystä Kristuksen kirkon ja erityisesti luterilaisuuden maailmanlaajasta luonteesta. Keskinäinen yhteys ja henkilökohtaiset kontaktit tukevat molemminpuolista oppimista yhteisen tehtävän hoitamisessa.

Ystävyyshiippakuntia on niin Euroopassa, Afrikassa, Amerikan mantereella kuin Lähi-idässä. Anglikaanis-luterilaisen Porvoon sopimuksen solmiminen on osaltaan tukenut ystävyyshiippakuntasuhteiden solmimista ja käytännön yhteistyön kehittämistä.  

Luettelot ystävyysseurakunnista ja -hiippakunnistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Valtakunnalliset ystävyysseurakuntatapahtumat

Vuoden 2021 Kirkkopäivien siirryttyä vuodella eteenpäin, myös sen yhteyteen suunniteltu ystävyysseurakuntatapahtuma siirtyy vuoden 2022 toukokuulle. Vuoden 2021 toukokuulle on suunnitteilla Inkerin kirkkoon keskittyvä tapahtuma ja ystävysseurakuntatoiminta on mukana Kirkon kansainvälisen työn verkostopäivillä Tampereella 28.-29.10.2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä!

Jyväskylän Kirkkopäivillä 2019 järjestetyn tilaisuuden tallenne "Naapurit, ystävät, sisarukset: Viron, Inkerin ja Suomen seurakuntayhteydet".Linkki avautuu uudessa välilehdessäYstävyysseurakuntatapahtuman ohjelmassa oli piispojen paneelikeskustelu sekä kuulumisia Jyväskylän seurakunnan ystävyysseurakuntavierailta. Tilaisuudessa allekirjoitettiin myös ystävyyshiippakuntasopimus Unkarin läntisen hiippakunnan ja Mikkelin hiippakunnan välillä.

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät 2018 järjestettiin Tampereella teemalla Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta. Päivien aikana keskusteltiin mm. siitä, mitä odotuksia, tarpeita ja tavoitteita ystävyysseurakuntatoiminnalle on tulevaisuudessa. Ohjelmassa oli myös mm. hyviä kokemuksia Tampereen hiippakunnasta, kun seurakunnat esittelivät konkreettisia ystävyysseurakuntatoiminnan muotoja. Yhteenveto Ystävyysseurakuntapäivien työskentelystäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteiset suuntaviivat kohtaavalle ystävyysseurakuntatoiminnalle on koottu esitteeseen, jota seurakunnat voivat muokata omien tarpeidensa mukaan:

 

Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta -juliste, jossa on kuvattuna joukko ihmisiä.

 

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät on tarkoitus järjestää kahden vuoden välein kussakin hiippakunnassa vuorotellen. Ystävyysseurakuntapäivät on suunnattu kaikille ystävyysseurakuntatoiminnassa mukana oleville, seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto yhteistyössä kulloinkin vuorossa olevan hiippakunnan kanssa ja tapahtuman sisältöä suunnitellaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja ystävyysseurakuntatoiminnasta:

Asiantuntija Ari OjellLinkki avautuu uudessa välilehdessä
ari.ojell(at)evl.fi, p. 050-350 9039

Facebook-ryhmä: YstävyysseurakuntatoimintaLinkki avautuu uudessa välilehdessä