Rukoileva ihminen

Ystävyysseurakuntatoiminta

on...

  • paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen
  • tärkeä keino edistää paikallisseurakuntien kumppanuutta käytännössä ja kansainvälistä vuorovaikutusta kirkkojen välillä
  • olennainen osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita
  • osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta
  • yksi kansainvälisen diakonian muoto

Ystävyysseurakuntatoiminnassa vastuunkantajina ovat tavalliset seurakuntalaiset ja työntekijät käytännöllisen kohtaamisen kautta.

Suurin osa Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien ystävyysseurakuntasopimuksista on solmittu Viron, Inkerin ja Unkarin luterilaisten kirkkojen seurakuntiin - mutta ystävyysseurakuntia löytyy kaikkialta maailmasta. Mukana on myös anglikaanisia ja ortodoksisia seurakuntia.

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät 2018 järjestettiin Tampereella teemalla Kohtaava ystävyysseurakuntatoiminta. Päivien aikana keskusteltiin mm. siitä, mitä odotuksia, tarpeita ja tavoitteita ystävyysseurakuntatoiminnalle on tulevaisuudessa. Ohjelmassa oli myös mm. hyviä kokemuksia Tampereen hiippakunnasta, kun seurakunnat esittelivät konkreettisia ystävyysseurakuntatoiminnan muotoja. Yhteenveto Ystävyysseurakuntapäivien työskentelystä

Yhteiset suuntaviivat kohtaavalle ystävyysseurakuntatoiminnalle on koottu esitteeseen, jota seurakunnat voivat muokata omien tarpeidensa mukaan:

 

 

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät on tarkoitus järjestää tästä lähtien kahden vuoden välein kussakin hiippakunnassa vuorotellen. Ystävyysseurakuntapäivät on suunnattu kaikille ystävyysseurakuntatoiminnassa mukana oleville, seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.

Tapahtuman järjestelyistä vastaa Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto yhteistyössä kulloinkin vuorossa olevan hiippakunnan kanssa ja tapahtuman sisältöä suunnitellaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Tapahtuma korvaa aiemmin Kirkkopäivien yhteydessä järjestetyt neuvottelupäivät. Kirkkopäivillä järjestetään vastedes lyhyempi ystävyysseurakuntatoimintaa koskeva tapahtuma osana Kirkkopäivien ohjelmaa, seuraavan kerran lauantaina 18.5.2019.

Facebook-ryhmä: Ystävyysseurakuntatoiminta