YouTube-video

Miksi kristinuskon ja juutalaisuuden välinen keskustelu on tärkeää?

Kristinusko on tunnetusti syntynyt juutalaisuudesta erkanemalla. Keskeiseksi erottavaksi tekijäksi muodostui Messias-uskon tulkinta. Raamatun alkupuoli on uskonnoille silti yhteinen pyhä kirja. Yhteistä on myös usko Israelin kansan valinneeseen Jumalaan Luojana ja ylläpitäjänä.

Aikojen saatossa kristittyjen ja juutalaisten välinen suhde on ollut vaikea ja antisemitismi on ollut yleinen ongelma. Uudella ajalla uskontojen välinen dialogi alkoi rakentua 1800-luvulla, mutta vasta holokaustin kauhut merkitsivät käännettä. Roomalaiskatolisen kirkon virallinen suhde juutalaisuuteen muuttui myönteisemmäksi Vatikaanin II kirkolliskokouksen asiakirjan Nostra Aetate (1965) myötä.

Luterilainen maailmanliitto käynnisti dialogityöskentelyä 1970-luvulla ja irtisanoutui Martti Lutherin juutalaisvastaisista kirjoituksista 1984 Budapestin yleiskokouksessa. On havaittu, että dialogia tarvitaan paitsi rakentavien suhteiden luomiseksi myös oman identiteetin vuoksi.

Kristillisen uskon juutalaisen taustan tunteminen vahvistaa kirkon perustehtävän toteuttamista. Lisäksi tarvitaan asiallista tietoa juutalaisuudesta antisemitismin vastaisessa työssä sekä myös juutalaisten parissa tietoa kristinuskosta ja keskinäisen suhteen myönteisestä kehityksestä.

Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä

Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä on Kirkon ulkoasiain osaston nimittämä työryhmä. Sen tehtävänä on edistää kristinuskon ja juutalaisuuden sisällön tuntemusta sekä keskinäisten suhteiden hoitamista ja vuorovaikutusta kirkkomme eri tasoilla ja juutalaisissa seurakunnissa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Myös kansainvälinen ulottuvuus on alusta asti ollut keskeinen. Työryhmä on osallistunut sekä uskontojen vuoropuheluun että kirkon teologisen itseymmärryksen rakentamiseen samalla, kun se on pyrkinyt toimimaan eri muodoissa ilmenevää tai eri ilmiöihin kätkeytyvää antisemitismiä vastaan. Tätä tehtävää se on hoitanut erityisesti koulutuksen ja materiaalien tuottamisen kautta sekä seuraamalla aihepiiriin liittyvää tutkimusta ja kirkollista keskustelua.

Työryhmä on myös mukana järjestämässä säännöllisiä kolmen uskon teologisia keskustelutapaamisia yhdessä Uskontojen kohtaamisen toimikunnan sekä juutalaisten ja islam-yhteisöjen kumppanien kanssa.

Kirkko ja juutalaisuus -työryhmän historia 1977-2013

Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä 2017-2019:

TT Pekka Lindqvist (pj)
Hiippakuntadekaani, TT Marko Marttila
Dosentti Raimo Hakola
Väitöskirjatutkija Marika Pulkkinen
Toimittaja Anu Heikkinen
Dosentti Anni Maria Laato
Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n hallituksen jäsen Eija Suokko
Johtava asiantuntija Tomi Karttunen
Uskontojen kohtaamisen asiantuntija, TT Elina Hellqvist (siht.)

Daniel Weintraub ja Harriet Haras-Refael osallistuvat työryhmän työskentelyyn asiantuntijoina.

Yhteydenotot työryhmään:

Uskontojen kohtaamisen asiantuntija Elina Hellqvist
elina.hellqvist(at)evl.fi
p. 040-688 1478