Kirkon työpaikat ulkomailla

Kirkon ulkosuomalaistyön yksikön kautta rekrytoidaan siirtolaispappeja sekä turistipappeja tai -kanttoreita. Siirtolaispappien työkausi on 4-12 vuotta ja he solmivat työsuhteen paikallisen sisarkirkon kanssa. Kirkkohallitus lähettää vuosittain 6 kuukauden työjaksolle turistipappeja  ja -kanttoreita.

Merimieskirkko ja lähetysjärjestöt rekrytoivat itsenäisesti.

Kirkon ulkosuomalaistyön avoinna olevat tehtävät löytävät Sakasti-palvelusta.

Vapaaehtoistyöhön seurakuntaan ulkomailla.