Hyppää sisältöön

Suomalaisen kuolema ulkomailla

 

Kuoleman yllättäessä ulkomailla apua ja neuvoa antaa lähin Suomen edustusto. Kun edustustoon on saatu tieto Suomen kansalaisen kuolemasta, edustuston ja ulkoasiainministeriön työntekijät välittävät tiedon vainajan omaisille. 

Edustustosta saa tietoa myös vainajan hautaamiseen, tuhkaukseen ja Suomeen kuljettamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Päätöksen vainajan hautauksesta tai muista toimenpiteistä tekevät lähiomaiset.

Paikallinen siirtolais- tai turistipappi on apuna niin surussa kuin hautajaisten käytännön järjestelyissä. Hän voi myös siunata vainajan haudan lepoon paikallisen käytännön mukaisesti.

Hautaan siunaaminen ulkomailla

Hautajaisiin liittyvät tavat ja traditiot vaihtelevat Suomessa paikkakunnittain ja suvuittain. Siirryttäessä Suomen rajojen ulkopuolelle voivat tavat ja traditiot poiketa paljonkin totutusta. Myös paikalliset lait ja määräykset on otettava huomioon. Omaiset voivat joutua varautumaan siihen, että maan tapa on esim. että siunaaminen on toimitettava muutaman päivän kuluessa kuolemasta tai että tapana on pitää arkkua avoimena tai että siunauksessa ei saa sirotella arkulle hiekkaa. Siunausta ei myöskään aina toimiteta kirkossa tai kappelissa.

Paikallinen siirtolais- tai turistipappi, joka tuntee sekä suomalaiset että paikalliset tavat ja traditiot, voi siunata vainajan paikallisen tavan mukaan ottaen kuitenkin huomioon myös omaisten toiveet. Papin kanssa on hyvä keskustella etukäteen toiveista ja samalla saada myös tietoa, miten maassa toimitaan. Hän on apuna sekä surussa että monissa käytännön järjestelyissä.

Ulkosuomalaispappien yhteystiedot

Hautaan siunaaminen tai uurnan lasku Suomessa

Jos ulkomailla kuollut vainaja haudataan Suomeen, voidaan vainaja tuhkata, kuljettaa uurna Suomeen, ja toimittaa hautaan siunaaminen Suomessa tuhkauurnan äärellä. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, jos vainajalla ei ole omaisia ulkomailla. Siunaamiseen voi tällöin yhdistää myös uurnan laskemisen hautaan. 

On myös mahdollista järjestää kaksi erillistä tilaisuutta: hautaan siunaaminen ulkomailla ja uurnan lasku Suomessa. Jälkimmäisen yhteydessä voidaan pitää rukoushetki.

Hautapaikan sopimiseksi tulee ottaa yhteyttä vainajan kotiseurakuntaan. Tuhka voidaan laittaa uurnassa suku- tai uurnahautaan tai uurnaholviin. Tuhka on hautaustoimilain mukaan haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Tuhka voidaan myös sirotella muistolehtoon, muulle sopivalle maa-alueelle tai vesistöön. Tuhkan sijoittamisesta säädetään lailla.

Seurakunnat Suomessa

Pappi arkun äärellä