Hyppää sisältöön
Nukkuva vauva kastemekossa

Ristiäiset ulkomailla

Jokainen meistä on suuri ihme, mutta aivan erityisellä tavalla tämä ihme tulee näkyviin vastasyntyneessä. Uuden perheenjäsenen syntymää edeltää aina pitkä odotus, johon voi sisältyä suuria tunteita ilosta huoleen.

Kasteessa lapsi saa jotain, minkä vain Jumala voi hänelle lahjoittaa: uskon, armon ja siunauksen. Kasteessa Jumala kutsuu jokaisen meistä nimeltä omakseen.

Kastavaan pappiin kannattaa olla yhteydessä ajoissa, jotta selviää, missä ja miten kaste tapahtuu. Tavat, paikat ja mahdollisuudet voivat vaihdella paljonkin maittain.

Jos sinua tai lastasi ei ole kastettu pienenä, voi kirkkoon liittyä myös myöhemmin. Tällöin käydään rippikoulu, jonka jälkeen saat halutessasi kasteen ja tulet liitetyksi kirkon jäsenyyteen.

Syntymän rekisteröinti

Kun lapsi syntyy ulkomailla, on vanhempien ilmoitettava siitä maistraattiin väestötietojärjestelmään merkitsemistä varten. Tämän jälkeen lapsi saa suomalaisen henkilötunnuksen, jota tarvitaan mm. kasteen rekisteröimistä varten.

Mihin seurakuntaan ulkomailla kastettu lapsi liitetään?

Kirkon jäsen, joka muuttaa ulkomaille, säilyy sen seurakunnan jäsenä (ns. poissa olevassa väestössä), jonka jäsen hän oli muuttaessaan. Kun lapsi kastetaan, hänet liitetään samaan seurakuntaan, jonka poissa olevaan väestöön hänen vanhempansa tai toinen hänen vanhemmistaan kuuluu Suomessa. Riippuen maasta, lapsi voidaan liittää myös paikallisen luterilaisen tai ulkosuomalaisseurakunnan jäseneksi.

Jos vanhemmat eivät kuulu samaan kirkkokuntaan, on jäsenyydestä hyvä keskustella etukäteen. Lisäksi on huomioitava kyseisen maan käytäntö, varsinkin jos kastavana pappina on muu kuin suomalainen turisti- tai siirtolaispappi. Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä.

Kastekeskustelu

Kastekeskustelussa käydään läpi kasteeseen liittyvät yksityiskohdat ja laaditaan kasteilmoitus, jonka kopio tulee toimittaa Suomeen siihen seurakuntaan, jonka jäsenenä oli ennen muuttoa ulkomaille.

Kastepaikka

Monissa maissa kaste on osa seurakunnan yhteistä jumalanpalvelusta. Näin seurakunta saa toivottaa uuden jäsenensä tervetulleeksi ja riemuita yhdessä vanhempien ja kummien kanssa elämän lahjasta ja ihmeestä.

Suomessa paljon käytettävä kotikaste on lähes tuntematon asia muualla maailmassa, mutta mahdollinen monissa ulkosuomalaisseurakunnissa.

Kummit

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon tai ns. Porvoon yhteisön jäsenkirkonLinkki avautuu uudessa välilehdessä Linkki avautuu uudessa välilehdessäkastettuja ja konfirmoituja jäseniä. Kirkkoherran luvalla riittää yksi kummi.

Kummin valinta ja  tehtävät

Kahden em. kummin lisäksi kummina voi toimia evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen (lapsikaste) hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö, esimerkiksi ortodoksi tai katolilainen. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kummina. Kummin kansallisuudella ei ole merkitystä, eikä kummien määrää ole rajoitettu.