Kirkon jäsenenä

Maailman väestöstä n. 2,4 miljardia ihmistä on kristittyjä. Heistä luterilaisia on 1,5 prosenttia. Suomessa luterilaisuus on valtauskonto, mutta maailmalla olemme osa vähemmistöä. 

Uskonnot Suomessa

Suomalaisista noin 73 prosenttia eli lähes neljä miljoonaa ihmistä kuului vuonna 2015 evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Täysi-ikäiset kirkon jäsenet maksavat jäsenmaksua kirkollisverona keskimäärin noin 1,4 prosenttia ansiotuloistaan.

Lue lisää: Mitä kirkon jäsen saa?

Olenko läsnä olevana vai poissa olevana jäsenenä ev.lut.kirkossa?

Väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmässä ne Suomen kansalaiset, jotka muuttavat vakituisesti (yli vuodeksi) pois maasta, merkitään ns. poissa olevaan väestöön. Lokakuussa 2016 poissa olevassa väestössä oli yhteensä noin 184 000 seurakuntalaista, mikä on 4,5 prosenttia kirkon koko jäsenistöstä. Poissa olevaan väestöön kuuluvat seurakuntalaiset eivät maksa kirkollisveroa Suomeen.

Ulkomailla kirkoilla ei - Pohjoismaita ja Saksaa lukuunottamatta - ole verotusoikeutta. Kun osallistut ulkomailla seurakuntaelämään, sinun odotetaan tukeavan toimintaa myös taloudellisesti. Seurakunnilla on myös vähän palkattuja työntekijöitä, joten toiminnan kantavana voimana ovatkin seurakuntalaiset itse.

Tähän joukkoon sinua kutsutaan.