Hyppää sisältöön

Ekumenian eri tasot

Paikallistason ekumeniaa

Ekumenia koskettaa kirkkomme kaikkia jäseniä ja on osa kirkon strategiaa. Kristittyjen ykseys kuuluu keskeisesti uskoomme. On tärkeää, että kristityt ja kirkot toimivat yhdessä kaikissa niissä asioissa, joissa se on mahdollista.

Arjen ekumenia voi olla

  • rukousta toisten kristittyjen ja kirkkojen puolesta
  • yhteiskristillisen ajattelun vahvistamista
  • yhteistä toimintaa
  • yhteisiä jumalanpalveluksia
  • tavallisia arkisia kohtaamisia.

Ekumenia kokonaiskirkon tasolla

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeenista työtä hoidetaan Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston Teologisten asiain yksikössä. Linkki avautuu uudessa välilehdessäYksikön tehtäviin kuuluu mm.

  • seurata ekumeenista ja teologista keskustelua
  • valmistella teologisia neuvotteluja ja osallistua niihin
  • edistää ekumeenista kasvatusta
  • hoitaa kansainvälisiä stipendivaihto-ohjelmia
  • koordinoida kirkon ystävyysseurakuntatyötä. 

Yksikkö työskentelee tiiviissä vuorovaikutuksessa kotimaisten ja kansainvälisten ekumeenisten toimijoiden kanssa.

Ekumeeninen toiminta Suomessa

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)Linkki avautuu uudessa välilehdessä on kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyöelin, jonka perustajiin myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko kuuluu. Vuonna 1917 perustettu SEN on yksi maailman vanhimmista kansallisista ekumeenisista neuvostoista. SENin jäseniäLinkki avautuu uudessa välilehdessä ovat kirkot sekä yhteisöt.

Ekumenia Euroopassa

Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK)Linkki avautuu uudessa välilehdessä on ekumeeninen protestanttisten, luterilaisten, ortodoksisten, vanhakatolisten ja anglikaanisten kirkkojen yhteiselin, johon kuuluu noin 125 jäsenkirkkoa kaikista Euroopan maista. Konferenssi pyrkii edistämään kirkkojen yhteyttä, rauhaa ja ihmisoikeuksia Euroopassa. EKK syntyi kylmän sodan aikana vuonna 1959 pitämään yhteyksiä erityisesti itä- ja länsieurooppalaisten kirkkojen kesken. Tavoitteeksi muodostui edistää kirkon ykseyttä Euroopassa ja auttaa maanosan kirkkoja yhteiseen todistukseen.

Euroopan kirkkojen konferenssin jäsenkirkkoja Suomessa ovat luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on järjestön tarkkailijajäsen.

Ekumenia maailmalla

Kirkkojen maailmanneuvosto

Kirkkojen maailmanneuvosto Linkki avautuu uudessa välilehdessä(KMN) on kristillisten kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, johon kuuluu runsaat 340 kirkkoa yli 120 maasta. KMN perustettiin vuonna 1948 Amsterdamissa toteuttamaan ekumeenisen liikkeen päämääriä. Kirkkojen maailmanneuvoston päämaja sijaitsee Genevessä Sveitsissä, ja sen työntekijät tulevat eri maista ja eri kirkoista. KMN pitää yhteyttä jäsenkirkkojensa ekumeenisiin neuvostoihin. Suomessa yhteistyökumppani on muun muassa Suomen Ekumeeninen Neuvosto.

Kirkkojen maailmanneuvostoon kuulumattomista kirkoista suurin on roomalaiskatolinen kirkko. Kirkkojen maailmanneuvoston ja katolisen kirkon välillä toimii yhteistyöryhmä.

Ekumeenis-teologista työtä KMN:ssa tekee erityisesti Faith & Order -komissio, jonka täysjäseniin lukeutuu myös roomalaiskatolinen kirkko. Komission keskeisimmät ekumeeniset julkaisut ovat lähentymisasiakirjat Kaste, ehtoollinen, virkaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (1982) ja Kirkko: yhteistä näkyä kohtiLinkki avautuu uudessa välilehdessä (2013).

Luterilaisen maailmanliiton ekumeeninen työ

Luterilainen maailmanliitto (LML)Linkki avautuu uudessa välilehdessä on luterilaisten kirkkojen yhteisö ja yhteistyöjärjestö. Se perustettiin Lundissa vuonna 1947 kirkkojen välisen yhteistyön edistämiseksi. Jäsenkirkkoja on yhteensä 140 kaikissa maanosissa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on maailman kuudenneksi suurin evankelis-luterilainen kirkko. LML edustaa yli 68,5 miljoonaa luterilaista.

LML:n toiminnalliset osastot ovat Teologia, lähetys ja oikeudenmukaisuus sekä Maailmanpalvelu. Apulaispääsihteeri vastaa LML:n ekumeenisista oppikeskusteluista.  LML käy tällä hetkellä teologisia dialogeja roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon sekä helluntailiikkeen kanssa. Aiemmin on käyty dialogeja anglikaanien, reformoitujen, metodistien, baptistien ja adventistien kanssa. LML:n ekumeenista työtä tukee teologisesti Strasbourgin ekumeeninen instituutti.

Ekumenia ja kansainvälinen työ ammattina

Ekumeeninen osaaminen on nykyisin entistä tarpeellisempaa kirkon eri tehtävissä. Monipuolista ekumeenista osaamista tarvitaan etenkin erityistehtävissä kansainvälisissä kirkkoliitoissa kuten LML ja ekumeenisissa organisaatioissa kuten KMN ja EKK sekä akateemisissa ja kirkollisissa ekumenian alan asiantuntija- ja tutkimustehtävissä. Suomalaisia on vuosien varrella ollut lukuisissa eri tehtävissä etenkin LML:ssa, mutta myös varsinaisissa ekumeenisissa organisaatioissa.

Ekumeenisen liikkeen varhaisvaiheet

Kristuksen kirkko on lähetty todistamaan evankeliumista sanoin ja teoin kaikkialle maailmaan (Matt. 28). Ykseyden säilyttäminen totuudessa ja rakkaudessa on kuulunut kristillisen kirkon olemukseen ja tehtävään jo alusta lähtien (Joh. 17:21; Ef. 4). Vajavaisten ihmisten yhteisönä kirkko on kuitenkin kärsinyt jakaantumisista. Modernin ekumeenisen liikkeen alkuna pidetään Edinburghin lähetyskonferenssia 1910.

Kristillisen todistuksen yhteistyöongelmien lisäksi maailmanrauhan kysymykset nousivat ekumeenisen liikkeen asialistalle ensimmäisen maailmansodan myötä. Vuonna 1921 perustettiin Maailman lähetysneuvosto, 1925 rauhankysymyksiin keskittynyt Life and Work -liike ja 1927 oppikysymyksiä käsitellyt Faith and Order -liike. Nämä kolme pääuomaa yhdistyivät toisen maailmansodan jälkeen Kirkkojen maailmanneuvoston työssä.