Hyppää sisältöön

Ekumenia etsii kristittyjen yhteyttä

Ekumenia (kreikaksi oikoumene = asuttu maan piiri) on kristittyjen välistä toimintaa kohti keskinäistä yhteyttä. Toiminta perustuu Jeesuksen opetukseen, jonka mukaan kristityt tulee tunnistaa keskinäisestä rakkaudesta.

Minä rukoilen, että he olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa." (Joh. 17:21)

Käytännössä kristittyjä eri puolilla maailmaa yhdistävät

  • Raamattu
  • kaste ja ehtoollinen
  • rukous
  • jumalanpalvelus
  • kirkkovuoden juhla-ajat
  • vanhan kirkon uskontunnustukset.

Uskontunnustuksen mukaan kirkko on "yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen".

Ekumenia on tekoja

Ekumeenisissa keskusteluissa kirkot etsivät ensin sitä, mikä uskossa on yhteistä. Tämä tapahtuu syventymällä Raamatun kirjoituksiin ja jakamattoman kirkon perintöön.

Yhteisten asioiden pohjalta tarkastellaan kunkin kirkon omia erityiskorostuksia. Tunnistamalla erilaisuus halutaan torjua väärinkäsityksiä ja tavoittaa se, mitä kukin tarkoittaa. Niin voidaan löytää yhteisiä näkökulmia ja syventää yhteyttä.

Kirkkojenvälisissä oppikeskusteluissa ja niihin perustuvissa sopimuksissa kuvataan, missä määrin kirkot tunnustavat yhteisen uskon ja mitä askeleita kirkkojen välisessä yhteydessä sillä perusteella tulee ottaa.

Tavoitteena on saavuttaa riittävä opillinen yksimielisyys, jotta kirkkojen jäsenet voivat osallistua rajoituksetta kummankin kirkon elämään ja jotta toisen jäseniä pidetään myös omina jäseninä. Tämä tarkoittaa

  • mahdollisuutta yhteiseen ehtoollisen viettoon
  • mahdollisuutta toimia kummina
  • mahdollisuutta kirkolliseen vihkimiseen
  • mahdollisuutta toimia toisen kirkon virassa.

Ekumenia on asennetta

Ekumeeninen asenne merkitsee halua ymmärtää muiden kristillisyyttä. Se merkitsee halua rakentaa yhteyttä ja yhteistyötä toisten kristittyjen kanssa. Tämä edellyttää rehellistä ja rakkaudellista suhtautumistapaa toisiin kristittyihin.

Seurakunnat voivat järjestää yhteistä toimintaa alueella olevien muiden kristittyjen kanssa. Seurakuntien tulee myös olla valmiita palvelemaan ekumeenisia perheitä kirkollisissa toimituksissa tai tarjoamalla tiloja myös toisten kristittyjen käyttöön.

KMN yleiskokous
Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous Busanissa 2013