Hyppää sisältöön
Ett kors med en namnsten för varje ungdom som gått i skriftskolan.

Konfirmandundervisning

Konfirmandtiden vill ge upplevelser av samhörighet, helighet och glädje. Målet är att konfirmanderna stärks i den kristna tron och växer i kärlek och omtanke om andra människor.

Konfirmandtiden varar ungefär ett halvt år (innefattar ca 80 timmar) och avslutas med konfirmationen. I Finland används ännu uttrycket skriftskola parallellt med konfirmandundervisning.

I skriftskolan tar vi reda på vad det betyder att vara döpt och leva som en kristen. Vi  funderar på de stora livsfrågorna och gör saker tillsammans. För den som inte är döpt är konfirmandtiden en förberedelse inför dopet.

När sker konfirmandundervisningen?

De flesta går i skriftskola och blir konfirmerade under det år som de fyller 15. Av alla femtonåringar som är medlemmar i kyrkan  deltog ca 92 % i konfirmandundervisningen år 2019. De 15-åringar som deltog i konfirmandundervisningen 2019 utgjorde 77,4  % av hela årskullen i Finland. Det är fullt möjligt att delta i skriftskolan utan att vara kyrkans medlem. Den som inte är döpt kan med vårdnadshavarnas samtycke döpas och bli kyrkans medlem och konfirmeras om hen vill. För alla konfirmander finns möjligheten att enbart gå i skriftskola utan att bli konfirmerade.

Även en vuxen kan enskilt eller i grupp delta i konfirmandundervisning för vuxna.Öppna länk i ny flik 

Hur sker konfirmandundervisningen?

Under konfirmandtiden deltar de unga i församlingens gudstjänster och olika typer av evenemang och verksamhet. Kyrkan och församlingens utrymmen blir bekanta och konfirmanderna och de som arbetar i församlingen får en möjlighet att lära känna varandra. De flesta som går i skriftskola deltar i ett konfirmandläger som varar ungefär en vecka. Församlingarna ordnar också dags- eller kvällsskriftskola.

Ta gärna kontakt med konfirmandprästen i förväg om du behöver särskilt stöd för lärandet eller om det finns andra utmaningar som kan påverka deltagandet i skriftskolan. Vid behov ordnas regionalt omsorgsskriftskolaÖppna länk i ny flik för konfirmander med kognitiva funktionsvariationer.