Vad innebär dopet?

Det går inte att helt förklara det som sker i dopet. Det är en av Guds hemligheter. Vi vet ändå att dopet är en gåva som vi får bära med oss hela livet. Det ger oss hoppet om förlåtelse här på jorden och ett liv hos Gud i himlen.

I dopet öser prästen lite vatten på huvudet på den som döps. Vatten är livsviktigt, på samma sätt som kärlek och uppmuntran. Vattnet är ett tecken på Guds omsorg om oss. Prästen döper barnet med vatten, inte för att tvätta bort något, utan för att påminna om att Gud redan har befriat barnet från synd. Dopet händer just i det ögonblicket, med vattnet och doporden:

Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Vid dopet tänder vi ett dopljus. Dopljuset kan du ta med hem och tända det när du vill, till exempel på dopdagen. Ljuset är berättar att vi aldrig är ensamma – Gud är med oss.

Vi ser dopet som en pånyttfödelse. Vi föds en gång till, på ett andligt sätt. Dopet är en engångshandling. Det behöver inte tas om utan räcker hela livet.

Det är aldrig för sent att döpas, så även om du är vuxen kan du bli döpt. Du kan också låta döpa ditt barn även om det inte är spädbarn längre. Fråga ditt barn om hen vill bli döpt. Om barnet är över 12 år måste barnet skriftligen gå med på att bli döpt. Det är vanligt att unga låter döpa sig i under konfirmandtiden.

Genom dopet blir man också medlem i en lokal församling, det vill säga medlem i kyrkan.

I vår kyrka är dopet ett sakrament. Det betyder helig handling. Vi har ett annat sakrament, och det är nattvarden.