Finare skål som kan fungera som dopskål.
Vad duger som dopskål?

Frågor om dop

Grannförsamlingen har en vackrare kyrka. Kan vi ha dopet där i stället?
Tänk om vi måste byta blöjor medan vi är i kyrkan. Hur går det då?
Hur går dopet till sådär mera i detalj?
Vi har tänkt hålla dopet i Sverige. Går det till på samma sätt där?
Kan faddrarna vara med i samtalet med prästen före dopet?
Kan de större barnen vara med då föräldrarna samtalar med prästen före dopet?
Får man ha önskemål om hur dopet ska gå till?
Vilka praktiska frågor ska vi ta upp under träffen med prästen?
Kan man prata om sådant som inte hör till dopet, men just nu är aktuellt i familjen?
Gör man ett tryckt program för dopet?
Vilka namn kan jag ge mitt barn?
Jag har fått hem en blankett för registrering av barnet, vad ska jag göra med den?
Kan man ha flera modersmål?
Mitt barn är inte finländsk medborgare - hur gör man då?
Mitt barn har dubbelt medborgarskap - hur gör man då?
Vad är personsignum?
Vi hör till olika församlingar. I vilkendera församlingen skrivs vårt barn in?
Kan dopet hållas på flera språk?
Vilka kyrkor är jämnställda med den evangelisk-lutherska i Finland i fråga om fadderskap?
Vad duger som dopskål?
Jag har ingen lämplig dopskål - vad gör jag då?
Hurdant vatten ska man ha i dopskålen?
Men om alla församlingens präster är upptagna den tiden då vi vill att dopet ska hållas?
Vi anlitar en präst från grannförsamlingen. Ska vi då betala arvode och reseersättning?
Vad kostar det att använda kyrkan eller hyra en sal i församlingshemmet?
Hur går ett vuxendop till?

Svar

Grannförsamlingen har en vackrare kyrka. Kan vi ha dopet där i stället?

Det kan ni för det mesta. Ta kontakt med pastorsexpeditionen i den församling där den vackra kyrkan finns för att höra om lediga tider. Men det också vara fint att om några år berätta för ditt barn att dopet hölls i den egna hemkyrkan. Vem vet, kanske barnet tycker att den kyrkan är vacker.

Tänk om vi måste byta blöjor medan vi är i kyrkan. Hur går det då?

Då byter ni. Det finns ofta skötbord i kyrkans sakristia, eller i en toalett. 

Hur går dopet till i detalj

Ordningen för dopet ser ut så här:

 • Inledning
 • Frågor eller uppmaning till föräldrar och faddrar
 • Korstecknet
 • Bön
 • Bibelläsning ur Markusevangeliet, kapitel 10, verserna 13–16. Texten kallas Barnens evangelium. Dessutom kan man läsa något annat bibelställe. 
 • Prästens tal
 • Bön och dopbefallning ur Matteusevangeliet, kapitel 28, verserna 18–20
 • Trosbekännelse, som alla läser med i (texten är bra att dela ut)
 • Dopet. Prästen väter barnets huvud tre gånger och säger: ”NN (= barnets förnamn), jag döper dig i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn”. Sedan lägger prästen sin hand på barnets huvud och ber en bön. Föräldrarna och faddrarna kan också delta i handpåläggningen.
 • Dopljuset tänds (om man har dopljus)
 • Alla ber med prästen för barnet. Släktingar och vänner kan be korta böner. Kanske någon själv skriver en bön och ber den.
 • Fader vår. Alla ber med.
 • Välsignelsen

Om du är intresserad av att veta ännu mera om hur dopet går till så kan du läsa om det i Kyrkohandboken.

Vi har tänkt hålla dopet i Sverige. Går det till på samma sätt där?

Hos oss är det mycket vanligare med dop hemma än det är i Sverige. Om du vill ha dopet där blir det troligen i en kyrka.

Det som händer under dopet är ungefär samma i Sverige som i Finland. På pastorsexpeditionen kan de ge råd om de papper som behövs.

Kan faddrarna vara med i samtalet med prästen före dopet?

Visst kan de. Det är ändå inte vanligt. Ibland är det lättare att samtala om viktiga  saker ifall man inte är så många. Men det kan ju också vara tvärtom.

Kan de större barnen vara med då föräldrarna samtalar med prästen före dopet?

Ifall prästen kommer hem till er är de större barnen kanske hemma. Det är  knappast något problem. Förs samtalet någon annanstans är det inte vanligt att  de större barnen är med. Men vill ni ha det så är det inget problem.

Får man ha önskemål om hur dopet ska gå till?

Det får man. Prästen är säkert gärna med om att programmet görs så att det  känns personligt och rätt just i er familj. Mycket kan göras så, t.ex. genom  att någon eller några av de som är med också medverkar på olika sätt. Det kan vara sång och musik, textläsning, att medverka i förbönen och liknande.  Men det finns ju också  sådant som man inte ska ändra på. Prästen berättar vid behov om vilka delar som inte ska ändras.

Vilka praktiska frågor ska vi ta upp under träffen med prästen?

Ni kommer överens om tid och plats för dopet, men också om uppgifter för dem som medverkar vid dopet, till exempel till vem prästen ska ge dopljuset, eller vem som läser bibelställen eller böner för barnet. Ni går igenom programmet i stora drag. Ni kan gärna också komma överens om psalmer,sånger eller annan musik.

Kan man prata om sådant som inte hör till dopet, men just nu är aktuellt i familjen?

Det kan man. Det kan till och med vara bra att ta upp sådana saker. Om det är  något som bekymrar kan det hjälpa att få tala om det. Och är det något som ni är  glada över kan ni gärna tala om det också. Prästen har tid att vara  tillsammans med er och höra om det som är viktigt för er just nu eller som just nu upptar era krafter och tankar. Prästen har  ju tystnadsplikt, och utbildning och erfarenhet för att kunna stöda människor i livssituationer.

Gör man ett tryckt program för dopet?

Ett programblad kan vara bra att ha och det är också ett trevligt minne för barnet senare i livet. Man planera  programmet tillsammans med prästen vid dopsamtalet.

Vilka namn kan jag ge mitt barn?

Magistraten har mera information om hur man väljer namn. I Befolkningscentralens namntjänst ser du vilka namn som är vanliga i Finland.

Jag har fått hem en blankett för registrering av barnet, vad ska jag göra med den?

Ni som har blivit föräldrar får en blankett för registrering av barnet. Den kommer från befolkningsregistret per post. Den är delvis ifylld. Sjukhuset skickar nämligen en födelseattest till befolkningsregistret efter att barnet fötts.

I blanketten antecknas barnets förnamn, efternamn, faddrarnas fullständiga namn (alltså alla förnamn), deras personbeteckning, och vilka församlingar de hör till.

Vid träffen med prästen kan ni fylla i blanketten tillsammans. Men om ni inte har alla uppgifter om t.ex. faddrarna, eller ännu vill fundera på vad barnet ska heta, räcker det med att ni har blanketten till hands vid dopet. Prästen fyller i blanketten, och ser till att den kommer till den församling där ert barn ska bli medlem.

Utländska faddrar uppger namn, födelsedatum, hemförsamlingens namn, trossamfund, ort och land. Det lönar sig att skaffa fram de här uppgifterna innan ni tar kontakt med prästen.

Finländare som är bosatta utomlands men som fortfarande är finländska medborgare är skrivna som frånvarande i den församling de hörde till när de flyttade utomlands. Som faddrar kan de alltså uppge sin församling i Finland. Men det är skäl att be pastorsexpeditionen kontrollera saken på förhand.

Man kan också med kyrkoherdens lov ha bara en fadder. Det finns ingen övre gräns för hur många faddrarna kan vara. Läs mera om faddrar. 

Kan man ha flera modersmål?

Nej, bara ett.

Mitt barn är inte finländsk medborgare - hur gör man då?

Det går till på samma sätt som när en finländsk medborgare döps.

Mitt barn har dubbelt medborgarskap - hur gör man då?

Det spelar ingen roll för dopet.

Vad är personsignum?

Siffrorna som man identifierar sig med. Personsignum består av födelsedatum (ddmmåå) och en tilläggsdel på fyra siffror, av vilka den sista kan vara en bokstav. Exempel: 261089-456K.

Vi hör till olika församlingar. I vilkendera församlingen skrivs vårt barn in?

I mammans församling. Men hör ni till församlingar med olika språk kan ni  få barnet inskrivet i den församling ni väljer.

Kan dopet hållas på flera språk?

Det går bra att be om att dopet ska vara tvåspråkigt, på svenska och finska. Andra språk går också om prästen kan det språket. Man kan också be någon som talar det språket läsa t.ex. en text eller en bön för barnet.

I vissa fall kan någon som klarar uppgiften tolka vad som sägs. Då tolkas endast prästens tal. Resten behöver knappast tolkas, eftersom det torde bli klart ändå vad som händer. Prästen kan säga till tolken när talet börjar, och när det är slut.

Om prästen har sitt tal nedskrivet ord för ord kan man be om en kopia, och efteråt göra en översättning. Men många präster talar fritt. Då kan talet kanske bandas. Respektera i alla fall hur prästen vill ha det - alla präster vill inte få sina tal bandade.

Vilka kyrkor är jämnställda med den evangelisk-lutherska i Finland i fråga om fadderskap?

Med medlemmar av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland jämställs i det här sammanhanget medlemmar av Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto, Finlands Konfessionella Lutherska kyrka, Luterilaisen Sanan Yhdyskunta, utländska lutherska kyrkor samt de anglikanska kyrkorna i Finland, England, Irland, Wales och Skottland.

Vad duger som dopskål?

Det finns inga bestämmelser för det. En vacker skål blir bra. Har du en mindre  vacker kan du kanske fixa den med dekorationer, kanske blommor. I vattnet  ska du helst inte sätta någonting. Skålen ska inte ha någon text eller bilder.

Jag har ingen lämplig dopskål - vad gör jag då?

Någon du känner har kanske en skål som du kan få låna. Du kan också fråga på pastorsexpeditionen om församlingen har en skål att låna.

Hurdant vatten ska man ha i dopskålen?

Rent vatten. Och lagom varmt. Tänk på att vattnet kallnar ganska fort i skålen.

Men om alla församlingens präster är upptagna den tiden då vi vill att dopet ska hållas?

Kanske ni kan välja ett annat klockslag eller en annan dag? Om prästerna upptagna hela dagen kan man på pastorsexpeditionen be en vikarierande präst utifrån komma. Då står församlingen för kostnaderna.

Vi anlitar en präst från grannförsamlingen. Ska vi då betala arvode och reseersättning?

Om ni själva har vidtalat en präst från grannförsamlingen ska ni höra er för om det blir aktuellt att betala reseersättning. Ibland behövs det inte. Det  beror på omständigheterna. Något arvode ska ni ändå inte betala.

Vad kostar det att använda kyrkan eller hyra en sal i församlingshemmet?

Att använda kyrkan kostar i allmänhet inte något.
Att hyra en sal i församlingshemmet kostar det som man har bestämt i  församlingen. Fråga på pastorsexpeditionen, eftersom reglerna är olika i olika  församlingar.

Hur går ett vuxendop till?

Ett vuxendop kan ske i kyrkan (t.ex. i gudstjänsten), i ett församlingshem eller hemma. Konfirmander som inte är döpta och vill bli det blir ofta döpta i samband med församlingens skribaläger. Då kan dopet ske på det ställe där lägret hålls.

Du som ska bli döpt klär dig i en alba (lång vit kåpa som de som medverkar i en gudstjänst brukar ha på sig). Alborna finns i kyrkans sakristia. Vaktmästaren hjälper dig att hitta en alba i lämplig storlek.

Dopet följer i stort samma formulär som vid dop av barn om det inte hålls i gudstjänsten då dopet sätts in på lämpligt ställe (vanligen efter predikan och den gemensamma trosbekännelsen). Du bekänner kyrkans tro genom att  tillsammans med dem som är närvarnade läsa trosbekännelsen.