Hyppää sisältöön

Samtal med prästen

Före bröllopet träffar ni vanligen vigselprästen och har ett vigselsamtal. Ni kommer överens om arrangemangen, blir bekanta med prästen, talar om äktenskap och kärlek. Ni kan själva vara med om att besluta om programmet så att vigseln känns rätt för er. 

Under samtalet vill prästen veta om ni har beslutat anta gemensamt efternamn, och om någondera tänker ha dubbelnamn.

Tillsammans med prästen kan ni också öva hur ni går, var ni står och liknande. Andra som ska medverka vid vigseln kan också vara med på övningen, t.ex. marskalken (best man) och brudtärna eller andra.

Min blivande man är mest på resa. Räcker det om bara jag träffar prästen?
Vi har båda varit gifta förut, så vi vet det är. Men borde vi ändå träffa prästen?

Att välja efternamn

Innan vigseln meddelar ni prästen vilket (vilka) efternamn ni beslutit er för. Ni kan ta ett gemensamt efternamn. Båda kan också behålla de efternamn ni redan har. Som gemensamt efternamn kan ni ta det namn som mannen eller hustrun hade som ogift. Den make vars namn förändras kan framför det gemensamma namnet använda det namn han eller hon hade som ogift eller vid ingången av äktenskapet. Då ni väljer efternamn är det skäl att beakta att namnet också i vanliga fall blir efternamn för gemensamma barn. Mera information ger Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I några församlingar förser man lokalpressen med en lista på dem som har gift sig. Det förutsätter att brudparet ger sin tillåtelse. 

Någon enstaka församling har för vana att i en gudstjänst meddela att brudparet har gift sig. Då ber församlingen för de nygifta. Men om man gör så i församlingen förutsätter det brudparets tillstånd. På pastorsexpeditionen berättar de mera. 

Samtal med kantorn

Ni kan också gärna träffa kantorn eller per telefon komma överens om musiken som ska ingå i vigseln.