Hindersprövning

Förlovning

När ett par förlovar sig lovar de båda att de ska gifta sig med den andra. Förlovningen har inte någon juridisk betydelse. 

Hindersprövning

Innan vigsel till äktenskap måste en hindersprövning göras. Med den förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för att ingå vigsel.

Paret måste personligen och tillsammans begära hindersprövning. Det gör ni på pastorsexpeditionen i den enas församling, eller på magistraten. Ni behöver ha identitetshandlingar med er när ni begär hindersprövning.

Är den ena av er utlänning ska ni börja i god tid. De papper som behövs kan vara besvärliga att få tag på. På pastorsexpeditionen berättar de vad som behövs.

Hindersprövning måste göras minst en vecka innan dagen för vigseln.

Vittnen

Eftersom vigseln är en juridisk akt behövs två vittnen. Vittnet ska vara en myndig person. En närstående kan vara vittne.

Brudparet utser vittnen och meddelar namnen till prästen före vigseln. Vittnena ska vara med under hela vigseln, för att vid behov efteråt kunna intyga att paret blivit vigt. I vårt land undertecknar vittnena inget dokument. Det räcker att de är närvarande vid vigseln.