Hyppää sisältöön
Begravning i kyrkan.
Foto: Sanna Krook

Begravningen

Jordfästningen är i princip en (annorlunda) gudstjänst. I Sverige kallar man den därför också begravningsgudstjänst.

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. Man kan bära in kistan när jordfästningen börjar. Men det görs sällan, eftersom det är mera praktiskt att kistan står färdigt på plats.

Så här går jordfästningar ofta till:

 • Musik
 • Psalm
 • Inledningsord
 • Bön
 • Bibelläsning
 • Prästens tal
 • Jordfästning 
 • Bön
 • Fader vår
 • Herrens välsignelse
 • Psalm
 • Slutmusik

Prästen öser sand på kistans lock och uttalar jordfästningsorden. Församlingen står under det.

Solosång eller musikframförande kan också ingå.

Om man lägger blommorna inne i kapellet kan man välja när man gör det. Det brukar vara i början, genast efter musiken, eller före slutmusiken. Det här bestäms på förhand, så prästen och kantorn vet hur det blir. Om blommorna läggs i kapellet, och det sedan blir gravläggning, hämtar var och en sina blommor och lägger dem på nytt ute vid graven. Då läses inte texterna på nytt.

Blomsterhyllningen kan också komma först ute vid graven.

I vilken ordning lägger man blommorna?
Vad är ett bårtäcke?

I kyrkohandboken kan du läsa mer om du är intresserad av att få veta hur en begravning går til.

Begravningsmässa

En jordfästning kan också följa formuläret för begravningsmässa. Då ingår också nattvardsfirande. 

Jordfästningens språk

Jordfästningen hålls i allmänhet på den avlidnas modersmål. Finns det bland de närstående personer som talar ett annat språk, och kanske inte förstår det språk den avlidna talade, kan man hålla en tvåspråkig jordfästning, eller kanske hålla en kortare del av programmet på det andra språket. Prästen turar då om med språken. Man tar inte det hela dubbelt.

Om prästen klarar det kan också andra språk än svenska och finska användas.

För gäster som inte förstår språket kan man kanske ordna tolkning. Endast prästens tal tolkas. Att tolka i ett kapell så det inte stör kan stöta på praktiska problem.

Var hålls jordfästningar?

Jordfästningar hålls i ett begravningskapell i anslutning till en begravningsplats. De kan också hållas i en kyrka, eller utomhus vid graven.

Här nämner vi bara kapellet i vår text om jordfästningar. Men en jordfästning i en kyrka går till på samma sätt. Man håller jordfästning i en kyrka av olika orsaker. Man kanske räknar med så många deltagare att alla inte ryms i ett begravningskapell. Kyrkan är ofta större. På en mindre ort har man kanske inte något begravningskapell alls, utan jordfästningarna hålls i kyrkan.

I vårt land är det ovanligt med jordfästning utomhus.  På grund av vädret flyttade man en gång jordfästningarna inomhus. Om de anhöriga önskar kan jordfästningen hållas ute vid graven om vädret tillåter. Den blir då kortare eftersom orgelmusiken faller bort.

Jordfästning utomlands