Hyppää sisältöön
Prästen skakar hand med de anhöriga i gravkapellet.
Foto: Tinca Björke

Att boka prästen

En präst jordfäster en avliden som hör till kyrkan. Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Prästen bokas på pastorsexpeditionen. Det gör begravningsbyrån, om de anhöriga inte själva vill göra det. Ibland kan man välja mellan flere präster. Man kan också önska en bestämd präst. Men då kanske man inte kan få den tid man hade tänkt sig. Just den prästen kan vara upptagen på annat håll.

Man kan också vidtala en präst som inte är anställd i den avlidnas församling. Någon ersättning har prästen inte rätt att ta emot. Men det är naturligt att då ersätta resekostnaderna.

I undantagsfall kan en präst från en annan kristen kyrka eller en pastor som tillhör ett kristet samfund anlitas, om den avlidna ville det och man kommer överens om saken med kyrkoherden. De anhöriga tar kontakt med kyrkoherden för att reda ut saken. Varken det andra samfundets pastor eller begravningsbyrån ska göra det.