Hyppää sisältöön

Ränteplaceringar

Pensionsfondens ränteplaceringar är utspridda på sex underportföljer: statsobligationer, Investment Grade-företagslån, High Yield-företagslån, konvertibla skuldebrevslån, lån på utvecklingsmarknader och placeringar i korta räntor.

Pensionsfondens ränteplaceringar görs i regel via placeringsfonder.

Pensionsfondens ränteplaceringar 31.12.2019:

Statsobligationer 6%, IG-företagslån 18%, HY-företagslån 9%, Konvertibla skuldebrevslån 6%, Lån på utvecklingsmarknader 22%, Placeringar i korta räntor 39%. Ränteplaceringarnas duration 3,0.

 

Ränteplaceringarnas årsavkastningar 2014-2019:

2014 5,9%, 2015 -0,8%, 2016 6,5%, 2017 3,9%, 2018 -2,7%, 2019 5,4%.