Hyppää sisältöön

Ränteplaceringar

Pensionsfondens ränteplaceringar är utspridda på sex underportföljer: statsobligationer, Investment Grade-företagslån, High Yield-företagslån, konvertibla skuldebrevslån, lån på utvecklingsmarknader, placeringar i korta räntor och alternativa ränteplaceringar.

Pensionsfondens ränteplaceringar görs i regel via placeringsfonder.

Pensionsfondens ränteplaceringar 31.12.2020:

Statsobligationer 9%, IG-företagslån 10%, HY-företagslån 10%, Konvertibla skuldebrevslån 10%, Lån på utvecklingsmarknader 20%, Placeringar i korta räntor 22%, alternativa ränteplaceringar 21%.

 

Ränteplaceringarnas årsavkastningar 2014-2020*:

2014 5,9%, 2015 -0,8%, 2016 6,5%, 2017 3,9%, 2018 -2,7%, 2019 5,4%, 2020 2,9%.

*Alternativa ränteplaceringar ingår i ränteplaceringsportföljen fr.o.m. år 2020 (tidigare i alternativa placeringsportföljen).