Hyppää sisältöön

Alternativa placeringar

Pensionsfondens alternativa placeringar är utspridda på fem underportföljer: placeringar i fasta tillgångar (fastighets- och infrastrukturplaceringar), private equity, placeringar med absolut avkastning, alternativa ränteplaceringar och derivat.

Pensionsfondens alternativa placeringar 31.12.2019:

Placeringar i fasta tillgångar 55%, Private equity 15%, Placeringar med absolut avkastning 7%, Alternativa ränteplaceringar 23%, Derivat 0%.

Avkastningen från de alternativa placeringarna förväntas inte korrelera märkbart med noterade ränte- och aktieplaceringar. De alternativa placeringarnas främsta gemensamma nämnare är att placeringarna är långvarigare och förbundna med en större likviditetsrisk.

Alternativa placeringarnas årsavkastningar 2015-2019:

2015 10,0%, 2016 6,5%, 2017 9,8%, 2018 7,9%, 2019 7,2%.