Hyppää sisältöön

Alternativa placeringar

Pensionsfondens alternativa placeringar är utspridda på tre underportföljer: placeringar i fasta tillgångar (fastighets- och infrastrukturplaceringar), placeringar med absolut avkastning och derivat.

Pensionsfondens alternativa placeringar 31.12.2020:

Placeringar i fasta tillgångar 87%, Placeringar med absolut avkastning 13%, Derivat 0%.

Avkastningen från de alternativa placeringarna förväntas inte korrelera märkbart med ränte- och aktieplaceringar. De alternativa placeringarnas främsta gemensamma nämnare är att placeringarna är långvarigare och förbundna med en större likviditetsrisk.

Alternativa placeringarnas årsavkastningar 2015-2020*:

2015 10,0%, 2016 6,5%, 2017 9,8%, 2018 7,9%, 2019 7,2%, 2020 10,6%.

*