Hyppää sisältöön

Aktieplaceringar

Pensionsfondens placeringar i aktier är globalt utspridda på sex underportföljer: Finland, Europa, Nordamerika, Japan, utvecklingsmarknader, globala aktier och private equity.

Pensionsfondens aktieplaceringar 31.12.2020:

Finland 20%, Europa 19%, Nordamerika 17%, Japan 5%, Utvecklingsmarknader 20%, Globala aktier 10%, Private equity 9%.

Via avtal om diskretionär kapitalförvaltning placerar pensionsfonden direkt i finländska och delvis i europeiska aktier. Vid placeringar utanför Europa använder pensionsfonden i regel placeringsfonder. En del av fondplaceringarna görs i passiva, indexreplikerande fonder och andra i aktivt förvaltade fonder.

Aktieplaceringarnas årsavkastningar 2014-2020*:

 

2014 12,1%, 2015 10,2%, 2016 10,2%, 2017 13,1%, 2018 -8,8%, 2019 29,4%, 2020 9,5%.

*