Hyppää sisältöön

Aktieplaceringar

Pensionsfondens placeringar i börsnoterade aktier är globalt utspridda på sex underportföljer: Finland, Europa, Nordamerika, Japan, utvecklingsmarknader och globala aktier.

Pensionsfondens aktieplaceringar 31.12.2019:

Finland 21%, Europa 19%, Nordamerika 19%, Japan 5%, Utvecklingsmarknader 24%, Globala aktier 12%.

Via avtal om diskretionär kapitalförvaltning placerar pensionsfonden direkt i finländska och delvis i europeiska aktier. Vid placeringar utanför Europa använder pensionsfonden i regel placeringsfonder. En del av fondplaceringarna görs i passiva, indexreplikerande fonder och andra i aktivt förvaltade fonder.

Aktieplaceringarnas årsavkastningar 2014-2019:

2014 12,1%, 2015 10,2%, 2016 10,2%, 2017 13,1%, 2018 -8,8%, 2019 29,4%.