Hyppää sisältöön

Bild av en fyr.

KER har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet

Kyrkans pensionsfond (KER) tar ESG-aspekterna, dvs. frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, i beaktande i all placeringsverksamhet. Genom ansvarsfull placeringsverksamhet säkerställer pensionsfonden en bra avkastning på placeringarna och kontrollerar placeringsriskerna effektivt.

Pensionsfonden vill öka kunskapen om ansvarsfull placeringsverksamhet genom att agera öppet, sprida information i olika forum och samarbeta med andra investerare.

Syftet med anvisningarna för ansvarsfull placeringsverksamhet är att ge praktiska riktlinjer för pensionsfondens placeringsverksamhet och öppna pensionsfondens förväntningar för kapitalförvaltarna och företagen.

Pensionsfonden är särskilt inriktad på att främja ansvarsfulla placeringsobjekt och att påverka företagens handlingssätt. Att välja kapitalförvaltare och utveckla det här samarbetet är en central del av pensionsfondens ansvarsfulla placeringsverksamhet.

FinsifPRI - Principles for Responsible InvestmentCDP - Carbon Disclosure ProjectPRI Montreal PledgeClimate action 100+