Hyppää sisältöön

Kyrkans pensionsfond - KER


Kyrkans pensionsfond (KER) fungerar som pensionsanstalt för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. KER ansvarar för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och placeringen av pensionsmedlen.

Det strategiska målet för placeringsverksamheten är att täcka pensionsansvaret genom att placera pensionsmedlen på ett lönsamt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Pensionsfonden har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet och beaktar i alla sina placeringar ESG-aspekterna, dvs. frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed.

Pensionsfondens placeringsportfölj 30.6.2021:

  • Fondens storlek 1 895 milj. euro
  • Avkastning YTD 2021 +9,0 %
  • Genomsnittlig årsavkastning sedan verksamheten inleddes (1991) +8,1 %

* Aktieplaceringar inkluderar även private equity och ränteplaceringar inkluderar alternativa ränteplaceringar.

 

Pensionsfondens årsavkastningar 2015-2020:

2015 5,9%, 2016 7,9%, 2017 9,0%, 2018 -2,6%, 2019 14,8%, 2020 7,5%.

 

Medlemsskap

Finsif

PRI - Principles for Responsible Investment

CDP - Carbon Disclosure Project

PRI Montreal Pledge

Climate action 100+

Member of the PRI 2019 Leaders' Group (Asset owner selection, appointment and monitoring: LE and/or PE)