Hyppää sisältöön

Förtroendevalda

Församlingsvalet 2018

I församlingsvalet 2018 utsågs förtroendevalda i 384 församlingar. I visualiseringen granskas valdeltagandet per stift och församling, samt ålders- och könsfördelningen hos de förtroendevalda.

Ytterligare information: Kyrkans forskningscentral, ktk@evl.fi

Till visualiseringenÖppna länk i ny flik (på finska).

 

De anställdas och de förtroendevaldas åsikter om vilken inverkan reformen av äktenskapslagen har inom kyrkan

Reformen av äktenskapslagen trädde i kraft den 1 mars 2017. Nu kan även par av samma kön vigas till äktenskap. I den här visualiseringen granskas hur kyrkans anställda och församlingarnas förtroendevalda förhåller sig till de konsekvenser som lagreformen har inom kyrkan. Resultaten baserar sig på enkäter utförda bland de anställda och förtroendevalda hösten 2015.

Ytterligare information: Kyrkans forskningscentral, ktk@evl.fi

Till visualiseringenÖppna länk i ny flik (på finska).

 

Församlingsvalet 2014

Ålders- och könsfördelningen hos de förtroendevalda som valdes i församlingsvalet 2014 samt andelen nya förtroendevalda per församling. Visualiseringen baserar sig på uppgifter från VALAS-systemet.

Ytterligare information: Kyrkans forskningscentral, ktk@evl.fi

Till visualiseringenÖppna länk i ny flik (på finska).